Iskolakezdési támogatás

Gyermekenként 15 ezer forint iskolakezdési támogatásban részesülhetnek a szociálisan rászoruló biatorbágyi első osztályosok szülei. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009.(10.30) számú rendeletébe 2021 májusában emelte be az iskolakezdési támogatásról szóló rendelkezést, amely lehetővé teszi a rászoruló szülőknek a gyermekenként 15.000,-Ft támogatás folyósítását.

A rendelet erről szóló passzusa: Az önkormányzat támogatást nyújt annak a biatorbágyi gyermeknek, aki a) a Biatorbágyon működő általános iskolák egyikében, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által részére kijelölt intézményben először kezdi meg az első évfolyamot, b) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, gyermekét egyedül nevelő személy esetén a 600 %-át. (2) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon, a tanévkezdés évében egy alkalommal, július 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. (3) A kérelemhez mellékelni kell - a 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl - a köznevelési intézmény igazolását a gyermek felvételéről, illetve amennyiben a tanév megkezdődött, a tanulói jogviszony igazolást. (4) A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege gyermekenként 15.000,- Ft.