Díjmentes hulladékszállítás a 85 éven felüli egyedül élőknek

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetését az önkormányzat átvállalja annak a 85. életévét betöltött egyedül élő kérelmezőnek, aki Biatorbágy város közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik a kérelmező bejelentett állandó lakóhelyéül, tartózkodási helyéül szolgáló ingatlanra vonatkozóan, amennyiben a kérelmező 60 literes űrtartalmú gyűjtőedényt használ és erre kötött a közszolgáltatóval szerződést, vagy külterületen megvalósuló zsákos gyűjtés esetén heti egy 60 literes zsák ürítésére. A díjfizetési mentességet írásban kell igényelni. A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a mellékletből tölthető le.

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya felé kell benyújtani. A kérelem azt követően nyújtható be, hogy a kérelmező a 85. életévet betöltötte. A díjfizetési mentesség a kérelmezőt a kérelmének elbírálása tárgyában született határozat jogerőre emelkedését követő első esedékes számla kibocsátását követően illeti meg. A kérelmező 8 napon belül köteles az Igazgatási Osztály részére bejelenteni, amennyiben a mentesség alapjául szolgáló adataiban változás következik be. Ez esetben a bejelentés napjától számítottan a kérelmezőt a továbbiakban a mentesség nem illeti meg, ennek megfelelően a bejelentés napjától számított időpontot követően keletkező fizetési kötelezettségek teljesítése a kérelmező kötelezettsége. Kérelmező halála esetén, az arról történt hivatalos tudomásszerzést követő naptól keletkező fizetési kötelezettségek teljesítése kérelmező örököseinek kötelezettsége. A rendelet teljes egészében itt található.
  

Csatolmány Méret
hulladekgazdalkodasi_dijmentesseg_kerelem1.pdf (166.32 KB) 166.32 KB