Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2021.10.26.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2021. október 26. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről (2021. október)
2.) Tájékoztató a Forrás-projekt elemeinek Madár-forrás környékére gyakorolt hatásáról, és a tanulmánytervek bemutatásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
3.) Biatorbágy Város településképi védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.) Az értékvédelmi pályázat elbírálásáról
5.) Bölcsődei nevelés fejlesztése című (RRF-1.1.2-2021 azonosító számú) pályázaton való részvételről – Forrás utcai bölcsőde
6.) Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2022-2036 időszakra vonatkozóan
7.) A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos haszonkölcsön szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről
8.) Pénzeszköz átadási szerződés a 2021. évi Egészségnap megvalósításához
9.) Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Programra benyújtott pályázatról
10.) Biatorbágy, 3450/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
11.) Biatorbágy 093, 092/1, 092/2, 092/3 és 0161 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról
12.) A Biatorbágy, 2217/20 hrsz-ú ingatlant érintő ajándékozási szerződésről 
13.) Földhaszonbérletekről
14.) Ohmüllner sétány melletti parkoló és járda kialakítása
15.) A ViaBusz Kolozsvári utcai nyomvonaláról
16.) A ViaBusz menetrendjének módosításáról
17.) A szőlő és bor Biatorbágyon című kiadvány támogatásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
18.) Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról (átruházott hatáskörben)
19.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.11.) rendelet módosításáról
20.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról (zárt ülés keretében)
21.) Biatorbágy Város Önkormányzatánál, költségvetési szerveinél és a tulajdonában álló gazdasági társaságoknál új adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről (zárt ülés keretében)
22.) A Biatorbágy, Csokonai utca 10., 416 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatra beérkezett anyagokról (zárt ülés keretében)
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
23.) Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft. általi ingatlan felajánlásról (zárt ülés keretében)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2021. október 22.


Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke

Csatolmány Méret
elt_telepuleskepi_rend_mod_ujtterv-1.pdf (5.95 MB) 5.95 MB