Képviselő-testületi ülés 2021.10.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 28. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.) Biatorbágy Város településképi védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
2.) Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2022-2036 időszakra vonatkozóan
Előadó: polgármester
3.) A szőlő és bor Biatorbágyon című kiadvány támogatásáról
Előadó: polgármester
4.) A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos Haszonkölcsön szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről
Előadó: polgármester
5.) Az értékvédelmi pályázat elbírálásáról
Előadó: polgármester
6.) A Viabusz Kolozsvári utcai nyomvonaláról
Előadó: polgármester
7.) Viabusz menetrendjének módosításáról
Előadó: polgármester
8.) A 2217/20 hrsz-ú ingatlant érintő ajándékozási szerződésről
Előadó: polgármester
9.) Pénzeszköz átadási szerződés a 2021. évi Egészségnap megvalósításához
Előadó: polgármester
10.) Ohmüllner sétány melletti parkoló és járda kialakítása
Előadó: polgármester
11.) Földhaszonbérleteről
Előadó: polgármester
12.) Ifjúsági pályázatok elbírálásáról
Előadó: polgármester
13.) Biatorbágy 093, 092/1, 092/2, 092/3 és 0161 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról
Előadó: polgármester
14.) Bölcsődei nevelés fejlesztése című ( RRF-1.1.2-2021 azonosító számú) pályázaton való részvételről - Forrás utcai bölcsőde
Előadó: polgármester
15.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
16.) Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program pályázatáról
Előadó: polgármester
17.) Biatorbágy, 3450/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
Előadó: polgármester
18.) Tájékoztató a Forrás-projekt elemeinek Madár-forrás környékére gyakorolt hatásáról, és a tanulmánytervek bemutatásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
19.) Dr. Szentkereszty Leonóra 2. számú fogorvosi körzetet ellátó egészségügyi szolgáltató feladat-ellátási szerződése módosításáról
Előadó: polgármester
20.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
21.) Tájékoztatások, javaslatok
22.) Az MF/18/2/2021 számú határozat elleni fellebbezésről (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
23.) Az MF/152/2/2021 számú határozat elleni fellebbezésről (ZÁRT)
Előadó: polgármester
24.) Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft. általi ingatlan felajánlásról (ZÁRT)
Előadó: polgármester
25.) Viadukt Sport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester
26.) Biatorbágy Város Önkormányzatánál, költségvetési szerveinél és a tulajdonában álló gazdasági társaságoknál új adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről (ZÁRT)
Előadó: polgármester
27.) A Biatorbágy, Csokonai utca 10., 416 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatra beérkezett anyagokról (ZÁRT)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2021. október 25.

Tarjáni István
polgármester