Tájékoztató a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról és azok eredményéről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 2020.06.25. napján elfogadott bírálati szempontrendszere alapján elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagok. A Bizottság 78/2021. (XI.22.) számú határozatával meghozta döntését a támogatott pályázók személyéről és a részükre nyújtott támogatások összegéről. Az ösztöndíjpályázat keretében kizárólag a nyújtott támogatások összesített adatai („A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban) hozhatók csak nyilvánosságra. Ezzel összhangban a pályázat eredményeivel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtom:

Az „A” típusú pályázati kiírásra határidőben (2021.11.05-ig) benyújtott 8 db pályázati anyag megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak, ebből valamennyi, 8 fő szociálisan rászorult pályázó támogatásban részesült. A megítélt támogatások összértéke 69.000,- Ft/hó lett. Az egy pályázóra jutó támogatás átlagos mértéke mintegy 8.625,- Ft/hó.

„B” típusú pályázati kiírásra nem került benyújtásra pályázati anyag, továbbá 1 pályázó „A” típusú pályázati anyaga érvénytelen, mert az a rendelkezésre nyitva álló határidőn túl, 2021.11.23. napján érkezett.

A 2022. évi pályázati fordulóban részt vett, támogatást nyert pályázó a támogatások pontos havi összegéről, valamint a pályázat további menetéről az EPER-BURSA rendszeren keresztül értesültek, továbbá lakcímükre postázott írásbeli értesítés került kiküldésre (nyitva álló határidő: 2021. december 8.)