Képviselő-testületi ülés 2022.01.27.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: polgármester
2.) Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: polgármester
3.) Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: polgármester
4.) Beszámoló a 2021. évi lisztérzékenység szűréséről
Előadó: polgármester
5.) A 2022 évi lisztérzékenység szűréséről
Előadó: polgármester
6.) A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és az előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról
Előadó: polgármester
7.) Biatorbágyi Értéktár Bizottság beszámolója 2021. éves munkájáról
Előadó: polgármester
8.) Az Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester
9.) Az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről
Előadó: polgármester
10.) Fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről
Előadó: polgármester
11.) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester  
12.) A polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Előadó: polgármester 
13.) A Bio Gastro Kft-vel kötött szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
14.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda számítástechnikai felméréséről
Előadó: polgármester
15.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde számítástechnikai felméréséről
Előadó: polgármester 
16.) A Polgármesteri Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: polgármester
17.) Állatvédelmi referens 2021. évi beszámolójáról
Előadó: polgármester
18.) Jégpálya működtetéséről szóló szerződés hosszabbításáról
Előadó: polgármester
19.) Mechwart utca és Kandó Kálmán utca fejlesztéséről
Előadó: polgármester
20.) Beszámoló a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2021. évi munkájáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
21.) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021. évi munkájáról
Előadó: polgármester
22.) A köztisztviselők illetményalapjáról szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
23.) Biatorbágy Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évre vonatkozó cafeteria juttatás keretösszegéről
Előadó: polgármester
24.) A polgármester és az alpolgármesterek 2022. évi cafeteria juttatásáról
Előadó: polgármester
25.) A Benedek Elek Óvoda Vadvirág Tagóvoda épületének felújításáról
Előadó: polgármester
26.) Biatorbágy Város Önkormányzata és az önállóan működő intézményei közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
27.) Nyakaskő Ifjúsági Egyesület kérelméről
Előadó: polgármester 
28.) Hétvégi különjárati szolgáltatás utasszámairól
Előadó: polgármester
29.) A 2011/60 hrsz.-ú út elnevezéséről
Előadó: polgármester
30.) Közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó gallyazási munkálatokról
Előadó: polgármester
31.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 334/2021.(XI. 25.) határozatának módosításáról
Előadó: polgármester 
32.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 335/2021.(XI. 25.) határozatának módosításáról
Előadó: polgármester 
33.) A Kolozsvári utcai sportpálya kapcsán létrejött egyezség felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
34.) Előterjesztés Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
35.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázat támogatásáról
Előadó: polgármester
36.) Egyes költségvetési tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
37.) Tájékoztató az Állami Számvevőszék " Önkormányzati intézmények ellenőrzése - az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése" címen történt ellenőrzés eredményéről
Előadó: polgármester
38.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
39.) Biatorbágy Város Önkormányzatának a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium tanulói számára biztosított hozzájárulásáról
Előadó: polgármester 
40.) Vasútállomásnál P+R és B+R parkolók BFK általi fejlesztéséről
Előadó: polgármester 
41.) Biatorbágy Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 (ITS) aktualizáló módosításáról tartott partnerségi egyeztetés lezárásáról
Előadó: polgármester
42.) Biatorbágy Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
43.) A 2022. évi köznevelési pályázat kiírásáról
Előadó: polgármester
44.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2022. évi támogatásáról
Előadó: polgármester
  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
  Tájékoztatások, javaslatok
45.) Viadukt Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője (vezető tisztségviselő) munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új ügyvezető (vezető tisztségviselő) választásáról, javadalmazásának megállapításáró (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
46.) Biatorbágy Város Önkormányzatánál, költségvetési szerveinél és a tulajdonában álló gazdasági társaságoknál új adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
47.) A Csokonai utca 10. (416 hrsz.-ú) ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatokról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
48.) Biatorbágy 1978/1 és 1979/1 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
49.) Döntés a közösségi kapcsolatokért felelős tanácsnok személyéről (ZÁRT)
Előadó: polgármester 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. január 21.

Tarjáni István
polgármester