Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022.01.25.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. január 25. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről 
2.) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022. évi munkatervéről
3.) Beszámoló a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2021. évi munkájáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
4.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójáról
5.) A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és az előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról
6.) A Polgármesteri Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
7.) A polgármester és alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapításáról
8.) A köztisztviselők illetményalapjáról szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
9.) Biatorbágy Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évre vonatkozó cafeteria juttatás keretösszegéről
10.) A polgármester és az alpolgármesterek 2022. évi cafeteria juttatásáról
11.) Tájékoztató az Állami Számvevőszék "Önkormányzati intézmények ellenőrzése - az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése" címen történt ellenőrzés eredményéről
12.) Biatorbágy Város Önkormányzatának a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium tanulói számára biztosított hozzájárulásáról és költségtérítésről
13.) Egyes költségvetési tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
14.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
15.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázat támogatásáról
16.) Biatorbágy Város Önkormányzata és az önállóan működő intézményei közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
17.) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  
18.) Biatorbágyi Értéktár Bizottság beszámolója a 2021. évi munkájáról
19.) Az Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
20.) Biatorbágy Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról
21.) A BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítási kérelméről
22.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda számítástechnikai felméréséről
23.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde számítástechnikai felméréséről
24.) Fő utcai Vadvirág Tagóvoda épületének felújításáról
25.) Az Összefogás Építési Alap 2021. évi beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
26.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról 
27.) A Kolozsvár utcai sportpálya kapcsán létrejött egyezség felülvizsgálatáról
28.) Biatorbágy Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 (ITS) aktualizáló módosításáról tartott partnerségi egyeztetés lezárásáról
29.) Az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről
30.) Fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről
31.) A Biatorbágy, Fő téren létesített jégpálya működtetéséról szóló szerződés meghosszabbításáról 
32.) Állatvédelmi referens 2021. évi beszámolójáról és díjának módosításáról
33.) Mechwart utca és Kandó Kálmán utca fejlesztéséről
34.) A Biatorbágy, 2011/60 hrsz.-ú út elnevezéséről
35.) Közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó gallyazási munkálatokról
36.) Hétvégi különjárati szolgáltatás utasszámairól
37.) A 2022. évi lisztérzékenység szűréséről
38.) Vasútállomásnál P+R és B+R parkolók BFK általi fejlesztéséről
39.) Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Jó Hírneve keret felhasználásáról (átruházott hatáskörben)
40.) A 2022. évi köznevelési pályázat kiírásáról
41.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2022. évi támogatásáról
42.) Viadukt Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője (vezető tisztségviselő) munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új ügyvezető (vezető tisztségviselő) választásáról, javadalmazásának megállapításáról (zárt ülés keretében)
43.) Döntés a közösségi kapcsolatokért felelős tanácsnok személyéről (zárt ülés keretében)
44.) Biatorbágy Város Önkormányzatánál, költségvetési szerveinél és a tulajdonában álló gazdasági társaságoknál új adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről (zárt ülés keretében)
45.) A Csokonai utca 10. (416 hrsz.-ú) ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatokról (zárt ülés keretében)
46.) Biatorbágy, 1978/1 és 1979/1 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról (zárt ülés keretében)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. január 20.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke
 

2022-01-25 15:00