Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2022.01.24.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2022. január 24. 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi munkatervéről 
2.) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021. évi munkájáról
3.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre beérkező pályázatok bírálati szempontrendszerének felülvizsgálatáról" (átruházott)
4.) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2021. IV. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről (átruházott)
5.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
6.) Közművelődési koncepció 2. körös tárgyalásáról 
7.) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  
8.) Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
9.) Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről
10.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda számítástechnikai felméréséről
11.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde számítástechnikai felméréséről
12.) Beszámoló a 2021. évi lisztérzékenység szűréséről
13.) A 2022 évi lisztérzékenység szűréséről
14.) Biatorbágyi Értéktár Bizottság beszámolója 2021. éves munkájáról
15.) Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítása
16.) A BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítási kérelméről 
17.) A Polgármesteri Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
18.) A Biatorbágy, Fő téren létesített jégpálya működtetéséról szóló szerződés meghosszabbításáról
19.) Nyakaskő Ifjúsági Egyesület kérelméről
20.) A Kolozsvári utcai sportpálya kapcsán létrejött egyezség felülvizsgálatáról
21.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójáról
22.) A 2022. évi köznevelési pályázat kiírásáról
23.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2022. évi támogatásáról
24.) Döntés a közösségi kapcsolatokért felelős tanácsnok személyéről (zárt)
25.) Viadukt Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője (vezető tisztségviselő) munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új ügyvezető (vezető tisztségviselő) választásáról, javadalmazásának megállapításáról (zárt)
26.) Biatorbágy Város Önkormányzatánál, költségvetési szerveinél és a tulajdonában álló gazdasági társaságoknál új adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről (zárt)

Biatorbágy, 2022. január 21.

Varga László sk.
elnök
  

2022-01-24 15:00