Fák és közvilágítás

gallyazas.jpg

A Zöld Biatorbágy környezetvédelmi program keretében átfogó terv készül Biatorbágy védett növényállományának megőrzésére, megújítására, pótlására és új telepítési helyszínek kijelölésére a város fakataszterének és a növényszakértői felmérések eredményének ismeretében. A képviselő-testület 2021 decemberi döntése értelmében hamarosan elkezdődik a település közvilágításának korszerűsítése. A közlekedés- és a közbiztonság érdekében ezzel összefüggésben szükséges a világítótestek környezetében a növényzet karbantartása.

A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya és a város megbízott főkertésze felmérést készített a szükségessé váló – elsődlegesen gallyazási – beavatkozásokról. A közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó munkálatok megrendeléséről 2022. január 27-én, munkarend szerinti ülésén dönthet a testület. A tervek szerint a képviselői döntést követően, még a növényzet intenzív vegetációjának beindulási időszaka előtt, február folyamán elkezdődne a munkavégzés. Cél a megújuló közvilágítást kitakaró növényzetet kezelése, amit főkertészi felügyelet alatt, erre akkreditált szakemberek fognak elvégezni. A nyesedéket egy-két napon belül dolgozzák fel és szállítják el. A munkavégzés ideje alatt a gépjárművek mozgó terelése várható, az ideiglenes forgalomkorlátozások során figyelemmel lesznek a csúcsidőszakokra.
A Zöld Biatorbágy környezetvédelmi programterv megalkotásában, fejlesztésében részt vettek, vesznek a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, valamint az önkormányzat felkérte a választókörzeti képviselőket, hogy legyenek segítségére a lakossági javaslatok, vélemények, ajánlások összegyűjtésében.
 

2022-01-24 17:11