Képviselő-testületi ülés 2022.05.26.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 26. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Napirend:

1.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló 7/2015. (V.8.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: polgármester
2.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
4.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról (a NIF Zrt. kezdeményezésére az M1 autópálya és a Budapest-Balaton kerékpárút területét érintő szabályozási vonalak korrekciója)
Előadó: polgármester
5.) Biatorbágy Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításának elindításáról
Előadó: polgármester 
6.)

Tájékoztatás egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

  • az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjáról és az önkormányzati képviselők költségtérítéséről szóló 28/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet,
  • a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 4/2021. (IV. 5.) rendelet;
  • a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet]

Előadó: polgármester

7.) Az óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról
Előadó: polgármester
8.) Ifjúsági pályázatok elbírálásáról I. forduló
Előadó: polgármester
9.) Esély Szociális Társulás 2021. évi pénzügyi beszámolójáról
Előadó: polgármester
10.) Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: jegyző
11.) SM kastály további használati, hasznosítási jogainak kérdéséről
Előadó: polgármester
12.) Beszámoló a közterület-felügyelet 2021. évi működéséről
Előadó: polgármester
13.) „Közvilágítás korszerűsítése”tárgyában született vállalkozói szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
14.) Boule pálya áthelyezéséről
Előadó: polgármester
15.) Játszóterekről, Géza fejedelem utcai játszótér fejlesztéséről, bővítéséről
Előadó: polgármester
16.) A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester
17.) Költségvetést érintő kérdések módosításáról
Előadó: polgármester
18.) Mécs Családközösség kérelméről
Előadó: polgármester
19.) Biatorbágy, Losonci utcai támfalról
Előadó: polgármester
  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
  Tájékoztatások, javaslatok
20.) "Biatorbágyért" kitüntetés adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
21.) " Biatorbágy Városért Életműdíj" adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
22.) "Török Henrik Pedagógus Díj" adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
23.) "Geréby Imre Köztisztviselői Díj" adományozásáról (ZÁRT)
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester 
24.) "Szász Gyula Egészségünkért Díj" adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
25.) "Fedák József Testnevelési és Sport Díj" adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
26.) "Szép Porta Biatorbágyért" díj adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
27.) Az iskolaorvosi feladatok felülvizsgálatáról, az iskolaorvosi pályázat elbírálásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
28.) Biatorbágy, Meggyfa utca felújítása és korszerűsítése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbíráslásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
29.) Katalinhegy, közösségi tér kijelöléséről, átadásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
30.) Biatorbágy Városépítészetéért Díj-adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. május 20.

Tarjáni István
polgármester
 

2022-05-26 15:00