Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022.05.24.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. május 24-én, kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
3.) Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
4.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
5.) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
6.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2021. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
7.) Esély Szociális Társulás 2021. évi pénzügyi beszámolójáról
8.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról (a NIF Zrt. kezdeményezésére az M1 autópálya és a Budapest-Balaton kerékpárút területét érintő szabályozási vonalak korrekciója)
9.) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításának elindításáról 
10.) A Sándor-Metternich kastély további használati, hasznosítási jogainak kérdéséről
11.) Tájékoztatás egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról (az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjáról és az önkormányzati képviselők költségtérítéséről szóló 28/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet, a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 4/2021. (IV. 5.) rendelet; a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet)
12.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló 7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete módosításáról
13.) Az Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról (átruházott hatáskörben)
14.) Forgalomtechnikai kérdésekről és a Szabadság út 40 km/h-s sebességkorlátozásáról 
15.) A Forrás utcán további sebességcsökkentő küszöbökről
16.) „Közvilágítás korszerűsítése” tárgyában született vállalkozói szerződés módosításáról
17.) Játszóterekről, Géza fejedelem utcai játszótér fejlesztéséről, bővítéséről
18.) Beszámoló a közterület - felügyelet 2021. évi működéséről 
19.) Boule pálya áthelyezéséről
20.) Mécs családközösség kérelméről
21.) Külterületi ingatlanvagyonról
22.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről
23.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
24.) Biatorbágy, Losonci utcai támfalról
25.) Biatorbágy, Meggyfa utca felújítása és korszerűsítése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – zárt ülés keretében
26.) Az iskolaorvosi feladatok felülvizsgálatáról, az iskolaorvosi pályázat elbírálásáról – zárt ülés keretében
27.) A Katalin-hegy közösségi tér kialakításáról, átadásáról – zárt ülés keretében
28.) „Biatorbágyért” kitüntetés adományozásáról (javaslattétel május 10-ig) - zárt ülés keretében
29.) „Biatorbágy Városért Életműdíj” adományozásáról (javaslattétel május 10-ig) - zárt ülés keretében
30.) „Török Henrik Pedagógus Díj” adományozásáról (javaslattétel május 10-ig) - zárt ülés keretében
31.) „Geréby Imre Köztisztviselői Díj” adományozásáról (javaslattétel május 10-ig) - zárt ülés keretében
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
32.) „Szász Gyula Egészségünkért Díj” adományozásáról (javaslattétel május 10-ig) - zárt ülés keretében
33.) „Fedák József Testnevelési és Sport Díj” adományozásáról (javaslattétel május 10-ig) - zárt ülés keretében
34.) Biatorbágy Városépítészetéért Díj adományozásáról – zárt ülés keretében
35.) „Szép Porta Biatorbágyért” díj adományozásáról (javaslattétel május 10-ig) - zárt ülés keretében

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. május 20.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke
 

2022-05-24 15:00