Felhívás a 2022. évi népszámlálásban közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

ksh_nepszamlalas_logo_2022_final_cmyk-03.jpg

Tisztelt Biatorbágyi Lakosok! 2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra, melynek célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz. A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét, a 2022. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény írja elő. A népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, melynek menete:

 1. 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;
 2. 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;
 3. 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Polgármesteri Hivatalban helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről, a válaszadás módozatairól (pl. az online internetes kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik. Számlálóbiztosnak az a nagykorú, cselekvőképes személy jelentkezhet, aki

 • legalább középfokú végzettséggel,
 • mobiltelefonnal és e-mail címmel,
 • magabiztos számítógépes ismeretekkel (tablet, mobiltelefon kezelése),
 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel,
 • jó helyismerettel és tájékozódási készséggel,
 • az otthoni felkészüléshez saját eszközzel és internet elérésselrendelkezik.

A számlálóbiztos munkadíja a 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján (a díjazás mértéke a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és személyenként külön jogszabályban meghatározottak szerint változik):

 • Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 240 Ft/cím (külterületen 350 Ft/cím)
 • Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet: 300 Ft/összeírás körébe tartozó cím
 • Összeírt személy: 525 Ft/összeírt személy

FONTOSABB TUDNIVALÓK:

 • Aszámlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal, munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi.
 • Feladataa körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele.
 • A számlálóbiztosnak a terepmunka során (mintegy 5.400 biatorbágyi cím és tervezetten 32 fő számlálóbiztos esetén) kb. 150-170címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie, a KSH által biztosított, védett elektronikai eszköz (tablet) segítségével.
 • A számlálóbiztos vállalja a folyamatos munkavégzést, a jelentős fizikai és szellemi igénybevételt, valamint aszámlálóbiztosi munka során kapott válaszok bizalmas kezelését!

A számlálóbiztosnak jelentkezőknek megbízásuk előtt, e-learning rendszerben történő egyéni felkészülést követően vizsgát kell tenniük. A sikeres vizsga letétele után kerülhet sor a megbízási szerződés megkötésére!

Amennyiben Ön a fenti feltételeknek megfelel, és 2022. évi Népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködne, kérem, hogy a letölthető vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.) átvehető jelentkezési lapot kitöltve az igazgatas@biatorbagy.huelektronikus címre küldje meg, vagy személyesen adja le az Ügyfélszolgálaton.

Jelentkezési határidő:2022. augusztus 1.

Amennyiben további kérdésük van a népszámlálással kapcsolatban, kérem, keressék fel a KSH számlálóbiztosok toborzásához kapcsolódó aloldalát, az aloldal linkje: https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas, illetve forduljanak bizalommal a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz az alábbi telefonos elérhetőségeken:

hétfőn: 08:00-18:00, keddtől-csütörtökig: 08:00-16:30, pénteken: 08:00-14:00 óra között:

Pomaházi Krisztina igazgatási osztályvezető, helyi népszámlálási felelős: 30/697-4095, Véghné Gazsi Etelka igazgatási ügyintéző 23/310-174/249.

Biatorbágy, 2022. június 27.

dr. Hajdu Boglárka

jegyző

Kapcsolódó dokumentumok:

2022-06-24 08:51
Csatolt fájlMéret
PDF icon jelentkezes_szamlalobiztos.pdf156.23 KB
PDF icon adatkezelesi_tajekoztato_biatorbagy.pdf145.52 KB