Jelentkezzen számlálóbiztosnak

Tisztelt Biatorbágyi Lakosok! 2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra, melynek célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz. A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét, a 2022. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény írja elő. A népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező. A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, melynek menete:
 1. 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;
 2. 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;
 3. 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Polgármesteri Hivatalban helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.
A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről, a válaszadás módozatairól (pl. az online internetes kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek.   A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik. Számlálóbiztosnak az a nagykorú, cselekvőképes személy jelentkezhet, aki
 • legalább középfokú végzettséggel,
 • mobiltelefonnal és e-mail címmel,
 • magabiztos számítógépes ismeretekkel (tablet, mobiltelefon kezelése),
 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel,
 • jó helyismerettel és tájékozódási készséggel,
 • az otthoni felkészüléshez saját eszközzel és internet eléréssel rendelkezik.

A számlálóbiztos munkadíja a 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján (a díjazás mértéke a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és személyenként külön jogszabályban meghatározottak szerint változik):

 • Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 240 Ft/cím (külterületen 350 Ft/cím)
 • Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet: 300 Ft/összeírás körébe tartozó cím
 • Összeírt személy: 525 Ft/összeírt személy
FONTOSABB TUDNIVALÓK:
 • A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal, munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi.
 • Feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele.
 • A számlálóbiztosnak a terepmunka során (mintegy 5.400 biatorbágyi cím és tervezetten 32 fő számlálóbiztos esetén) kb. 150-170 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie, a KSH által biztosított, védett elektronikai eszköz (tablet) segítségével.
 • A számlálóbiztos vállalja a folyamatos munkavégzést, a jelentős fizikai és szellemi igénybevételt, valamint a számlálóbiztosi munka során kapott válaszok bizalmas kezelését!
A számlálóbiztosnak jelentkezőknek megbízásuk előtt, e-learning rendszerben történő egyéni felkészülést követően vizsgát kell tenniük. A sikeres vizsga letétele után kerülhet sor a megbízási szerződés megkötésére!   Amennyiben Ön a fenti feltételeknek megfelel, és 2022. évi Népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködne, kérem, hogy a letölthető vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.) átvehető jelentkezési lapot kitöltve az igazgatas@biatorbagy.hu elektronikus címre küldje meg, vagy személyesen adja le az Ügyfélszolgálaton.   Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.   Amennyiben további kérdésük van a népszámlálással kapcsolatban, kérem, keressék fel a KSH számlálóbiztosok toborzásához kapcsolódó aloldalát, az aloldal linkje: https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas, illetve forduljanak bizalommal a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz az alábbi telefonos elérhetőségeken:   hétfőn: 08:00-18:00, keddtől-csütörtökig: 08:00-16:30, pénteken: 08:00-14:00 óra között:   Pomaházi Krisztina igazgatási osztályvezető, helyi népszámlálási felelős: 30/697-4095, Véghné Gazsi Etelka igazgatási ügyintéző 23/310-174/249.     Biatorbágy, 2022. június 27. dr. Hajdu Boglárka jegyző
Csatolmány Méret
jelentkezési lap (docx) (79.53 KB) 79.53 KB
Adatkezelési tájékoztató (201.92 KB) 201.92 KB