Képviselő-testületi ülés 2022.09.01.

MEGHÍVÓ                

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 1. napján (csütörtökön), 9 óra 30 perckor a Városháza tanácstermében (102. terem) munkaterven kívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) CTPManagement Hungary Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről
Előadó: polgármester
2.) A Biatorbágy, Huber utca - a 9251 hrsz-ú telek nyugati határa és északi határa - a Hosszúréti-patak telke - a Tormásrét utca által körbezárt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
Előadó: polgármester
3.) Mozgássérült játszóeszközök elhelyezéséről és a Pecatavi Közösségi Tér fejlesztéséről
Előadó: polgármester
4.) A 16 tantermes iskola birtokba vételéről és használatba adásáról
Előadó: polgármester
5.) A Sándor-Metternich kastély konténereinek kérdéseiről
Előadó: polgármester
6.) A BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításának kérdéseiről
Előadó: polgármester
7.) Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
8.) Szily-kastély udvarára játszóudvar telepítéséről
Előadó: polgármester
9.) Biatorbágy 3413 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
Előadó: polgármester
10.) Kerékpártárolók és kerékpáros szervizállomások telepítéséről
Előadó: polgármester
11.) A Budapest-Balaton kerékpárút mellé új köztéri ivókút létesítéséről
Előadó: polgármester
12.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről
Előadó: polgármester
13.) A 2022. évi közbeszerzési terv módosításáról
Előadó: polgármester
14.) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság további tagjainak megválasztásáról- ZÁRT
Előadó: polgármester
15.) A Kálvin tér átépítése-HNT közbeszerzési eljárás elbírálásáról- ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
16.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról- ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
17.) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálásáról és új pályázat kiírásáról- ZÁRT
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. augusztus 26.

Tarjáni István
polgármester
 

2022-09-01 09:30