Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022.09.27.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. szeptember 27-én, kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Kosárlabda csarnok építési ütemtervéről
2.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
3.) A 2022. évi őszi forgalomtechnikai kérdésekről
4.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi nyári karbantartási tervének végrehajtásáról
5.) A Boldog Gizella Alapítvány beszámolója a Memória Café 2021. évi működéséről, a támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi támogatásról
6.) Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018 (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről
7.) Biatorbágy Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási Tervéről szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
8.) Tájékoztató a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde informatikai fejlesztéséről
9.) Szociális Intézményeink önköltség számítási szabályának felülvizsgálatáról
10.) A járóbeteg-szakellátásra vonatkozó együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
11.) A 2021. évi ifjúsági pályázatok elszámolásáról II.
12.) A Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének felújításáról
13.) A közútkezelői hatáskörök átruházásáról és ezzel összefüggésben Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
14.) 250/2022 (IX.01) Képviselő-testületi határozat módosításáról
15.) A 2022. évi gyalogátkelőhely tervezésekről
16.) A kerékpáros hálózat fejlesztési terveiről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
17.) A Budapest-Balaton kerékpárút Szarvasugrás szakaszának forgalmi rendjéről
18.) Táncsics utca forgalmi rendjéről
19.) Közterületi faültetések 2022. ősz
20.) Biatorbágy, 02/14 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
21.) Boule pálya áthelyezéséről
22.) Rákóczi Szövetség támogatásáról
23.) Hétvégi különjárati szolgáltatás utasszámairól
24.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről
25.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
26.) 6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátásáról – Dr. Láng Júlia Dórával való előszerződésről – zárt ülés keretében
27.) Tájékoztatás a földgáz és villamosenergia szolgáltatással kapcsolatban - zárt ülés keretében
28.) A Városközpont Fejlesztési Koordinációs Csoport tagjainak megválasztásáról – zárt ülés keretében
29.) Boglárka utcai közút kialakítása a szabályozási tervnek megfelelően – zárt ülés keretében
30.) Biatorbágy, 1929/1 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról – zárt ülés keretében
31.) A Biatorbágy, 6194 hrsz. ingatlanra bejegyzett életjáradéki jog törléséről - zárt ülés keretében
32.) Biatorbágy 186 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett jogok törléséről – zárt ülés keretében
33.) Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékérem adományozásáról – zárt ülés keretében
34.) Pest megyei kitüntetésekről - zárt ülés keretében
35.) A Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának választásáról – zárt ülés keretében
36.) A Szociális Munka Napja alkalmából miniszteri elismerésre történő felterjesztésekről – zárt ülés keretében

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. szeptember 22.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke
 

2022-09-27 15:00