Képviselő-testületi ülés 2022.09.29.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 29. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a tanácsnokok munkájáról

Napirend:

1.) Biatorbágy Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási Tervéről szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
2.) Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018 (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
3.) Horváthné Dr. Träger Orsolya fogorvos kérelméről, feladatellártási szerződésének módosításáról
Előadó: polgármester
4.) A Boldog Gizella Alapítvány beszámolója a Memória Café 2021. évi működéséről, a támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi támogatásról
Előadó: polgármester
5.) Beszámoló 2022/2023-as nevelési év és tanévkezdés tapasztalatairól
Előadó: polgármester
6.) Beszámoló a bölcsődei beiratkozás tapasztalatairól
Előadó: polgármester
7.) A Benedek Elek Óvoda 2022/23-as nevelési évének munkatervéről
Előadó: polgármester
8.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2022/23. évi munkatervéről
Előadó: polgármester
9.) Tájékoztató a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde informatikai fejlesztéséről
Előadó: polgármester
10.) Szociális Intézményeink önköltség számítási szabályának felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
11.) A közútkezelői hatáskörök átruházásáról és ezzel összefüggésben Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester
12.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről
Előadó: polgármester
13.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
14.) A 2021. évi ifjúsági pályázatok elszámolásáról II.
Előadó: polgármester
15.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2023. évi csatlakozásról
Előadó: polgármester
16.) Rákóczi Szövetség támogatásáról
Előadó: polgármester
17.) A járóbeteg-szakellátásra vonatkozó együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
18.) Hétvégi különjárati szolgálatatás utasszámairól
Előadó: polgármester  
19.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi nyári karbantartási tervének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
20.) Boule pálya áthelyezéséről
Előadó: polgármester
21.) Biatorbágy 02/14 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
22.) A 2022. évi gyalogátkelőhely tervezésekről
Előadó: polgármester
23.) A Budapest-Balaton kerékpárút Szarvasugrás szakaszának forgalmi rendjéről
Előadó: polgármester
24.) Táncsics utca forgalmi rendjéről
Előadó: polgármester
25.) A Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének felújításáról
Előadó: polgármester 
26.) 250/2022 (IX.01) Képviselő- testületi határozat módosításáról
Előadó: polgármester
27.) Közterületi faültetések 2022. ősz
Előadó: polgármester
28.) A kerékpáros hálózat fejlesztési terveiről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
29.) A 6. számú felnőtt háziorvosi körzet kialakításáról - a 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
  Tájékoztatások, javaslatok
30.) 6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátásáról – Dr. Láng Júlia Dórával való előszerződésről - (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
31.) Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos helyettesítéséről- feladat-ellátási szerződés módosításáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester
32.) Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékérem adományozásáról - (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
33.) Pest megyei kitűntetésekről - (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
34.) A Városközpont Fejlesztési Koordinációs Csoport tagjainak megválasztásáról - (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
35.) A Biatorbágy 6194 hrsz. ingatlanra bejegyzett életjáradéki jog törléséről - (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
36.) Boglárka utcai közút kialakítása a szabályozási tervnek megfelelően - (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
37.) Biatorbágy 1929/1 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról - (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
38.) Biatorbágy 186 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett jogok törléséről - (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
39.) A Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának választásáról - (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
40.) A Szociális Munka Napja alkalmából miniszteri elismerésre történő felterjesztésekről -(ZÁRT)
Előadó: polgármester  
  Beszámoló a folyamatban lévő peres ügyekről – Zárt
  Tájékoztatás a földgáz és villamosenergia szolgáltatással kapcsolatban – Zárt
  Tájékoztató az önkormányzati viziközmű vagyont érintő változásokról – Zárt
2022-09-29 15:00