Tájékoztató a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról és azok eredményéről

bursa-hungarica-1.jpg

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 2022.01.24. napján elfogadott bírálati szempontrendszere alapján elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagok. A Bizottság 218/2022. (XI.21.) számú határozatával meghozta döntését a támogatott pályázók személyéről és a részükre nyújtott támogatások összegéről. Az ösztöndíjpályázat keretében kizárólag a nyújtott támogatások összesített adatai („A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban) hozhatók csak nyilvánosságra. Ezzel összhangban a pályázat eredményeivel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtom:

Az „A” típusú pályázati kiírásra határidőben (2022.11.03-ig) benyújtott 7 db pályázati anyag megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak, ebből valamennyi, 7 fő szociálisan rászorult pályázó támogatásban részesült. „B” típusú pályázati kiírásra határidőben 1 dbpályázati anyag érkezett, mely megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak, az 1 fő szociálisan rászorult pályázó támogatásban részesült.

A megítélt támogatások összértéke 87.000,- Ft/hó lett, az egy pályázóra jutó támogatás átlagos mértéke mintegy 10.875,- Ft/hó.

A 2023. évi pályázati fordulóban részt vett, támogatást nyert pályázók  a támogatások pontos havi összegéről, valamint a pályázat további menetéről az EPER-BURSA rendszeren keresztül értesültek, továbbá lakcímükre postázott írásbeli értesítés került kiküldésre (nyitva álló határidő: 2022. december 6.)

2022-11-30 14:38