Megújult a Hunyadi utca

Elkészült a Hunyadi utca felújítása, megtörtént a műszaki átadás-átvétele is. Az útalap megerősítése, a járófelület aszfaltozása, a járdaépítés, az ingatlanbejárók bontása és helyreállítása valamint a csapadékvíz kezelés valamivel több mint bruttó 136 millió forintba került.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022 áprilisában a 138/2022.(IV. 28.) számú határozatával döntött a város 2022. évi út és járda-felújítási programjáról. Az utak rangsorának elején szerepelt a Hunyadi János utca burkolatának felújítása, amelynek finanszírozására Biatorbágy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” jogcímen kiírt hazai pályázatból kívánt forrást biztosítani. A pályázat nem nyert támogatást, így a kivitelezést saját költségvetési forrásából kezdte meg az önkormányzat 2022. szeptember 20-án.