Tájékoztató lakossági barnakőszén megrendelések lehetőségeiről

barnakoszen.jpg

Az orosz ukrán fegyveres konfliktus jelentősen megváltoztatta az európai emberek és közöttük a magyar emberek életét. Az elhúzódó háború nyomán kialakult energiakrízis okozta nehézségek áthidalása érdekében indította el a kormány a magyarországi barnakőszén-programot, segítve az önkormányzati intézmények fűtését, lehetőséget adva a lakosságnak hazai barnakőszén elérhető áron történő megvásárlásához. A lakosság részére az Ormosszén Zrt. webáruházat hozott létre, amely elérhető az interneten a http://hazaiszen.hu weboldalon, ahol a lakossági megrendeléseket regisztrációt követően ugyanúgy lehet intézni, mint bármely más webáruházban.

A kormány intézkedéseivel összhangban lehetőséget kívánunk teremteni azon lakosok részére is, akik nem rendelkeznek internet eléréssel és rokon, ismerős segítségét sem tudják igénybe venni a barnakőszén megrendelés lebonyolításához. Ezek a lakosok az önkormányzat munkatársainak (Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály, Pomaházi Krisztina igazgatási osztályvezető vagy Takács Marietta ügyintéző) segítségével tudnak megrendelést leadni, személyesen, hivatali ügyfélfogadási időben (H: 13:00-18:00, Sz: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, P: 8:00-12:00). Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat csak közvetítői feladatokat lát el a megrendelés továbbításában, a megrendelt szén kiszállításában és az áru ellenértékének kifizetésében nincs szerepe.

Tarjáni István

 polgármester

Útmutató a megrendelőlap kitöltéséhez

2023-02-28 08:21