Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2023.09.25.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2023. szeptember 25. 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 102 tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Az új honlap bemutatásáról (prezentáció keretében)
2.) Tájékoztató a munkatervben szereplő napirendekről
3.) Tájékoztatás a Szily kastély mellett lévő tornateremről
4.) A város adventi koszorújáról
5.) A 2024/2025. tanévre vonatkozó iskolai körzethatárok véleményezéséről
6.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2023/2024. évi munkatervéről
7.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Pitypang tagóvodájának fenntartóváltásáról 
8.) Beszámoló a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2022/2023. évi működéséről - átruházott hatáskörben
9.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2022/2023-as nevelési évről szóló beszámolója -átruházott hatáskörben
10.) Az oktatási intézmények beszámolói a 2022/2023-as tanévről- átruházott hatáskörben 
11.) Beszámoló a 2023-2024-es nevelési év és tanévkezdés tapasztalatairól és a beiratkozásról
12.) Tájékoztató köznevelési pályázatok visszafizetéséről
13.) A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról (második olvasat)
14.) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötött, idősek átmeneti elhelyezésére vonatkozó ellátási szerződés megújításáról
15.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi rendezvénytervéről
16.) A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatása
17.) A 2022. évi ifjúsági pályázatok elszámolásáról II. forduló
18.) Ifjúság támogatására kiírt pályázat elbírálásáról (Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása) - átruházott hatáskörben
19.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2024. évi csatlakozásról
20.) Dr. Molnár Bálint fióktelep bejegyzési kérelmének jóváhagyásáról
21.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról
22.) Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról
23.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról
24.) A polgármesteri hivatalban 2023. évben igazgatási szünet elrendeléséről szóló 31/2023. (I. 26.) képviselő- testületi határozat módosításáról
25.) A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás tagjaiban bekövetkezett változásról 
26.) Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről
27.) Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2023. II. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről – átruházott hatáskörben
28.) A Katalin-hegyi játszótér létesítésének támogatásáról
29.) Tájékoztató a Molnár Tibor által közigazgatási határozat felülvizsgálata érdekében indított perek lezárásáról – zárt
30.) Pest megyei kitüntetésekről – zárt
31.) "Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása" tárgyban indult közbeszerzési eljárás lezárásáról-zárt  

Biatorbágy, 2023. 09. 19.

Mohácsy István sk. 

elnök