Tájékoztatás a tengelyes szennyvízszállításról

Biatorbágy Város Önkormányzata tárgyalást folytat a település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízelszállítási problémáinak azonnali megoldása érdekében. A városvezetés célja, hogy néhány napon belül megállapodást kössön egy vállalkozóval, aki a lakosság részére átmeneti jelleggel a Fővárosi Vízművek korábbi tarifájával azonos áron vállalja a szolgáltatást.

Többeknek okoz problémát, hogy a Fővárosi Vízművek egyoldalúan felbontotta a szennyvízszippantásra és elszállításra az önkormányzattal kötött közbeszerzési szerződését, és 2023 szeptemberétől beszüntette biatorbágyi szolgáltatását. Habár a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogosult a tengelyes szennyvízszállítási közszolgáltatás ideiglenes ellátására megfelelő szolgáltatót kijelölni, a kialakult vis maior helyzet miatt a város vezetése a probléma azonnali megoldását kezdeményezte.