Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2024.05.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2024. május 28. kedden, 15:00 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.)Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
2.)Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának 2023. évi helyzetéről
3.)Beszámoló a rendészet működéséről
4.)Biatorbágy Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának 2023. évi beszámolója
5.)Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
6.)A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
7.)A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
8.)A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2023. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
9.)Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X. 30.) Ör. számú rendelet felülvizsgálatáról
10.)A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2017. (IX. 29.) Ör. számú rendelet felülvizsgálatáról
11.)Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendelet alapján kiírt pályázat elbírálásáról
12.)A Dunamelléki Református Egyházkerület kérelméről
13.)A pedagógiai szakszolgálat elhelyezéséről
14.)Testvértelepülési kapcsolatokért Díjról - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
15.)A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2023. évi szakmai beszámolójáról
16.)A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda igazgatói pályázatának elbírálásáról – zárt ülés keretében
17.)„Török Henrik Pedagógus Díj” adományozásáról (javaslattétel május 10-ig) - zárt ülés keretében

Pótanyag:

Biatorbágy, 2024. május 23.

Mohácsy István s.k.
bizottság elnöke