Képviselő-testületi ülés 2024.05.30.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 30. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Állampolgári bejelentések

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.)Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának 2023. évi helyzetéről
Előadó: polgármester
2.)Beszámoló a rendészet működéséről
Előadó: polgármester
3.)Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendelet alapján kiírt pályázat elbírálásáról
Előadó: polgármester
4.)Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2023. évi szakmai beszámolójáról
Előadó: polgármester
5.)Az ifjúság 2024. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról I. forduló
Előadó: polgármester
6.)A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2024/2025 -ös nevelési évben indítandó csoportok számáról és  a csoportlétszám meghatározásáról
Előadó: polgármester
7.)Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
8.)A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2017. (IX.29.) Ör. számú rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
9.)A pedagógiai szakszolgálat elhelyezéséről
Előadó: polgármester
10.)A Dunamelléki Református Egyházközösség kérelméről
Előadó: polgármester
11.)Testvértelepülési kapcsolatokért Díjról - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
Előadó: polgármester
12.)Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
 Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
 Tájékoztatások, javaslatok
13.)A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda igazgatói pályázatának elbírálásáról (ZÁRT) 
Előadó: polgármester
14.)„Török Henrik Pedagógus Díj” adományozásáról (ZÁRT) 
Előadó: polgármester
15.)Városi Sportcsarnok építésével kapcsolatos jogi eljárásról (ZÁRT)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2024. május 24.

Tarjáni István 
polgármester