Illetékesség és hatáskör

 • Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak, közterületek fejlesztése
 • Önkormányzati beruházások előkészítése, lebonyolításának szervezése
 • Az önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítás üzemeltetésének megszervezése
 • Az önkormányzat pályázataiban, azok műszaki előkészítésében, végrehajtásában aktív részvétel
 • Az önkormányzat közbeszerzéseinek műszaki előkészítésében, szervezésében aktív részvétel
 • A közterület-felügyeleti és mezőőri feladatok ellátása
 • A jegyző növényvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
 • Az önkormányzat és a jegyző környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
 • Az önkormányzat és a jegyző közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
 • Az önkormányzat és a jegyző vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
 • Az önkormányzat és a jegyző hírközlési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei