Jegyzői igazolás lakáscélú állami támogatás igénybevételéhez

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben meghatározott lakásépítési kedvezmény / fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételéhez a jegyző igazolást állít ki.

Az eljárás jogi alapja:

 • A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet

Illetékességi terület:
Biatorbágy város közigazgatási területén lévő ingatlanok

Benyújtandó dokumentumok:

 • A kérelemhez formanyomtatvány használata kötelező
 • az igénylő(k) személyi igazolványa, lakcímkártya
 • együttköltöző kiskorú gyermekek és egyéb eltartott kiskorúak születési anyakönyvi kivonata (hatósági igazolás a személyi számról, vagy lakcímkártya)
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • élettársi kapcsolat igazolására szóló dokumentum
 • az igénylő adóigazolványa
 • elvált szülők esetében jogerős bírói végzés a gyermek elhelyezéséről
 • gyámság, örökbefogadás, intézeti-, állami nevelésbe vett gyermek esetében a jogerős határozat
 • 16. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolása
 • bérleti jogviszonnyal rendelkezők esetében a bérbeadó igazolása a bérleti jog lemondásának elfogadásáról
 • támogatással érintett ingatlan adásvételi szerződésének a másolata

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes.

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Biatorbágy Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
8 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
Év közben bármikor benyújtható
 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/249
veghne.etelka@biatorbagy.hu