Jogi nyilatkozat

Tartalmi bekezdések

Minden jog fenntartva:

A webhelyen található tartalom a Biatorbágy Város Önkormányzatának szellemi tulajdona. A tulajdonos fenntart minden, a webhely bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a webhely egészének vagy részeinek (szöveg, kép, audio- vagy videóanyag, stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit a látogatók, kizárólag saját felhasználás céljából, merevlemezre menthetik vagy kinyomtathatják, de ebben az esetben sem jogosultak a webhely ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Tilos a webhely oldalainak bármilyen részét kivágni, majd a megcsonkított részt nyilvánosság felé bármilyen módon újraközvetíteni. Tilos továbbá a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a webhely tartalmát más tárhelyen a nyilvánosság felé újraközvetíteni (tükrözni), még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás polgári és büntető jogi következményeket von maga után. A tulajdonos követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.