Kisebbségi önkormányzati választások 2010

Tartalmi bekezdések

Tisztelt Választópolgár!


Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 őszén ismét lehetősége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson. A választáson való részvételhez a kisebbségi választói névjegyzékbe kell felvetetnie magát.

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel kérhető a postán keresztül kézbesített, vagy a www.biatorbagy.hu honlapon közzétett „Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem” nyomtatvány kitöltésével.

Kérelmét 2010. július 15-én 16 óráig

- Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében (cím: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), Ügyfélszolgálati időben: hétfőtől csütörtökig 8-16.30 óra, pénteken 8-14 óra között található gyűjtőládába,

vagy

- levél útján juttathatja el a helyi választási iroda vezetőjéhez. (postacím: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) (A levélnek 2010. július 15-én 16 óráig meg kell érkeznie.)

A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen!

Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá magyar állampolgársággal, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a helyi választási iroda felveszi Önt az adott kisebbségi választói jegyzékbe. 

Biatorbágy, 2010. május 31.

Makranczi László s.k.
helyi választási iroda vezetője