Lakásépítés és vásárlás helyi támogatása

Támogatás nyújtható:

  • lakásépítéshez, vásárláshoz,
  • önerőből megvalósuló emeletráépítéshez, tetőtér beépítéséhez,- amennyiben ezzel önálló lakás létesül,
  • nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához,
  • lakásbővítéshez,
  • lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez,
  • lakások műszaki megosztásához, továbbá hagyományőrző, műemlék jellegű épület-, építmény felújításához, karbantartásához / kizárólag hagyományőrző, műemlék jellegű munkák elvégzésére irányulhat /.

A jogos lakásigény mértékét meg nem haladó szobaszámú lakáshoz adható, a helyi rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén.

Az eljárás jogi alapja:

  • A lakáscélú helyi támogatásokról szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete,
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

a) kereseti igazolást;
b) építés esetén a jogerős építési engedélyt;
c) vásárlás esetén a Földhivatal érkeztető bélyegzőjével ellátott adásvételi szerződést;
d) egyéb jogcím esetén a tervező vagy a kivitelező által készített költségvetést;
e) amennyiben a kérelmező a munkáltatótól vagy pénzintézettől kölcsönt, lakásépítési kedvezményt, adó-visszatérítési támogatást kapott, annak igazolását;
f) a pénzbeli megtakarítást hitelt érdemlő módon bizonyító pénzintézet által kiadott igazolást;
g) nyilatkozatot kérelmezőtől, valamint a vele együtt élő vagy együtt költöző személyektől arra vonatkozóan, hogy a az Önkormányzat a törvény keretei között a személyes adatait – melyet az Önkormányzat a támogatás elbírálásához kér – jogosult kezelni és nyilvántartani;
h) nyilatkozatot az ingatlan valamennyi tulajdonosától, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén az Önkormányzat javára a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzájárulnak;
i) – amennyiben az ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba már korábban elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztek be –, a tilalom jogosultjának nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul az Önkormányzat javára további jog bejegyzéséhez.
j) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy – a támogatás megítélése esetén – a szerződés megkötéséhez két készfizető kezest biztosít.
k) társasházban lakó kérelmező esetén a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének nyilatkozatát arról, hogy a tervezett építkezésről, felújításról értesült.

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes.

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottságához kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
Az elbírálás ideje Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága tárgyév júniusi ülése

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága

II. fokon eljáró hatóság:
Biatorbágy Város Önkormányzata

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
Minden évben április 30.
 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/218, 06 70 503 4599
takacs.marietta@biatorbagy.hu