Országgyűlési választás és népszavazás 2022

Tartalmi bekezdések

Tisztelt Biatorbágyi Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselő általános választását, valamint a Kormány által kezdeményezett népszavazási kérdésekben az országos népszavazást 2022. április 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki. 

A választással és a népszavazással (továbbiakban együttesen: választás) kapcsolatosan felmerülő gyakori kérdésekre, az alábbi tájékoztatást adom.

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2021. (Xl.04.) számú a szavazókörök számáról, sorszámáról és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címéről szóló határozata itt elérhető.

Szavazóhelyiség kereső

A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.

A választáson csak a névjegyzékben szereplő választópolgár szavazhat.

I. Tájékoztató a magyarországi lakcímmel rendelkező választóknakA szavazóköri névjegyzék tartalmazza a legkésőbb 2022. január 26. napjáig a névjegyzékben szereplő minden, választójoggal és magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait. A névjegyzékben szereplők lakcímükre 2022. február 11. napjáig kapnak értesítőt a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítő tartalmazza majd többek között azt a szavazókört, szavazóhelyiség címét, ahol a választás napján szavazhat. Ezt követően a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről a helyi választási iroda küld értesítőt, illetve amennyiben az értesítőt nem kapja meg vagy elvész – új értesítő is innen igényelhető.

 • Átjelentkezés másik szavazókörbe

Az átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki a szavazás napján, lakóhelyétől távol, de Magyarország területénkíván szavazni.

A kérelemnek legkésőbb aszavazást megelőző kilencedik napon 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.

Az átjelentkező választópolgár kérelmét 2022. március 25. napján 16.00 óráig módosíthatja.

A kérelem visszavonása:

 • levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül online benyújtott kérelmeknek március 25-én 16.00 óráig,
 • személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással online benyújtott kérelmeknek április 1-jén 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.
 • Mozgóurna igénylése

Az a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár igényelheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt.

A mozgóurna igénylésének módjai:

Interneten keresztül a  https://www.valasztas.hu/ugyintezes  :

 • ügyfélkapus azonosítás nélkül a szavazást megelőző negyedik napon 2022. március 30. napján 16.00 óráig,
 • ügyfélkapus azonosítással a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.

Személyesen történő igénylés:

 • A szavazást megelőző második napon 2022. április 1-jén 16.00 óráig nyújtható be a Helyi Választási Irodához.

Levélben (postai úton) történő igénylés:ű

 • A szavazást megelőző negyedik napon 2022. március 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.

Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő igénylés:

 • a szavazást megelőző második napon 2022. április 1-jén 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához vagy
 • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
 • Szavazás külföldön

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy a választópolgár kérelem alapján a Helyi Választási Iroda felvegye a külképviseleti névjegyzékbe.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Ezen időpontig a külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján, a külföldön történő szavazásra egy másik külképviseletet jelölhet meg.

Aki mégis Magyarországon kíván szavazni, az 2022. március 30-án 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.

A kérelmek a  https://www.valasztas.hu/ugyintezes  oldalra kattintva érhetők el.
A kérelmek benyújthatóak postai úton, illetve személyesen is Biatorbágy város Helyi Választási Irodáján (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.).

FONTOS! A benyújtott szavazóköri névjegyzéket érintő kérelmeket a választási szervek mindkét választás (országgyűlési képviselők választása, országos népszavazás) esetében figyelembe veszik.

II. Tájékoztató a központi névjegyzéket érintő kérelmek benyújtásáról

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor, folyamatosan kérheti a Helyi Választási Irodától, hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy

 • a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,
 • fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,
 • a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja,
 • az Európai Unió más tagállamának állampolgára az előző két pontban foglaltakon kívül azt is kérheti, hogy az EP-választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele.

A fenti névjegyzéki bejegyzések törlését a választópolgár ugyancsak bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától.

A választási kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. április 3-án 19.00 óráig tart.

A választásokkal kapcsolatban felhívom továbbá figyelmét arra, hogy a Ve. 79. (2) bekezdése szerint: „A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni.”

Részletes tájékoztatásért, vagy a kérelemnyomtatványokért forduljon bizalommal a Biatorbágy Polgármesteri Hivatalában (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) működő Helyi Választási Irodához vagy amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval a kérelmeket online is benyújthatja http://www.valasztas.hu/ internetes oldalon.

Kelt: Biatorbágy, 2022. február 16.
                                              

Szavazókörök

dr. Hajdu Boglárka jegyző s.k.

A Helyi Választási Iroda vezetője

 

A helyi választási iroda elérhetőségei:
Telefon: 23/310-174 242. mellék
E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu
Fax: 23/310-135

Csatolmány Méret
Átjelentkezési kérelem (93.99 KB) 93.99 KB
Mozgóurna kérelem (95.39 KB) 95.39 KB
SZSZB kézikönyv normál (7.35 MB) 7.35 MB
SZSZB kézikönyv átjelentkező (4.24 MB) 4.24 MB