Pénzügyi osztály feladatai

 • A költségvetési bevételekre vonatkozó számítások elvégzése, a kiadási igények felmérése,
 • az önkormányzat és intézményei éves költségvetési koncepciójának, költségvetési javaslatának és a végrehajtásról szóló beszámolók tervezetének összeállítása, a polgármesteri hivatal gazdálkodási körébe vont szakfeladatok és intézmények tekintetében,
 • az operatív pénzügyi gazdálkodás lebonyolítása,
 • megrendelések, kifizetések, utalások teljesítése, a bevételek és kiadások könyvelése, bizonylatolása, állóeszköz- anyag, fogyóeszköz (szerszám) és készletbeszerzés-gazdálkodás, leltározás, selejtezés, pénzforgalmi információ és pénzügyi adatszolgáltatások, házipénztár kezelése, bankszámla forgalom,
 • likviditás biztosítása,
 • az előírt számviteli és pénzügyi- gazdálkodási nyilvántartások vezetése, intézkedés a bevételi hátralék beszedésére, számlázási ügyintézés,
 • az előírt számviteli, pénzügyi és gazdasági szabályzatok elkészítése és aktualizálása,
 • a kifizetéseket terhelő levonások elszámolása és intézése,
 • a költségvetési gazdálkodással összefüggő számlakezelés, kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, teljességi ellenőrzés,
 • az intézmények pénzellátása, gazdálkodásuk figyelemmel kísérése, pénzmaradványaik felülvizsgálata,
 • a hivatali és az intézményi költségvetést érintő adóelszámolások elkészítése,
 • normatíva igénylés és elszámolás, jövedelempótló támogatás igénylése,
 • a költségvetés tervezése és végrehajtása körében szükséges döntések és intézkedések előkészítése, illetőleg megtétele,
 • kötelezettségvállalások nyilvántartása
 • a Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás és annak adatszolgáltatás nyújtása.