Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról

Pályázati kiírás

Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Településfejlesztési Bizottsága a civil társadalom megerősítése, közösségek kialakulása, a meglévő infrastrukturális hiányosságok kiküszöbölése, valamint az önkormányzat feladatainak költséghatékony kivitelezése céljából a lakosság önszerveződő közösségei által önkéntes alapon vállalt, a város területén felújító, építő munkákat a település éves költségvetésében meghatározott forrás (Összefogás Építési Alap) erejéig pályázati úton elnyerhető támogatással segíti.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely Biatorbágy közigazgatási területén az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásokról szóló, 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott célok érdekében felújító, építő munkát végez.

 • A PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ CÉLOK, A TÁMOGATÁS FORMÁJA:
  • a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét,
  • megvalósításában legalább három család részt vegyen,
  • a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg felújító-építési feladat legyen,
  • rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb négy hónap),
  • viszonylag kis költségvetéssel bírjon (legfeljebb egy millió Ft)
  • a megvalósítók munkájukon kívül egy alacsony (kb. 10%) önrészt vállaljanak.
  • az Önkormányzat által nyújtott támogatás történik anyag, anyag szállítása, műszaki tanácsadás, felügyelet formájában.
 • A PÁLYÁZAT KERETÉBEN NEM TÁMOGATHATÓK:
  • a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok.
 • A PÁLYÁZATON FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KERETÖSSZEG:
  • A keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében 15.000.000,- Ft összegben határozta meg a képviselő-testület.
  • A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 • A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
  • a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést;
  • anyag- és munkaszükségletét,
  • a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét.
 • A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA:
  • 1) A pályázatot Biatorbágy Város Településfejlesztési Bizottságának címezve, a Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) Ügyfélszolgálatán 2019. április 26. 14.00 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2019. április 26. éjfélig lehet feladni, zárt borítékban. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatás 2019.
  • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.
 • KONZULTÁCIÓ, KAPCSOLAT, MEGÁLLAPODÁS
  • A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
  • A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) 2019. június 28-ig történik.
  •  A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatottal szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a konkrét támogatás feltételei, folyósításának, elszámolásának módja, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendje.
  • A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2019. december 3.
  • A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
  • A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében Tarjáni István polgármester e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban. (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a e-mail: polgarmester@biatorbagy.hu)
  • A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott formailag hiányos pályázatok tekintetében a pályázó hiánypótlásra történő felszólítása 8 naptári napon belül történik.
upload
Csatolmány Méret
Pályázati kiírás (282.29 KB) 282.29 KB
Pályázati Adatlap (456.71 KB) 456.71 KB
Pályázati adatlap (docx) (20.49 KB) 20.49 KB