Biatorbágy Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Kedvezményezett neve:Biatorbágy Város Önkormányzata

A projekt címe:Biatorbágy Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01129

A támogatás mértéke: 100 %

A támogatás összege: 8.990.000 forint

A projekt tényleges fizikai befejezése: 2018.06.30.

 

Projektzáró összefoglaló

Biatorbágy Önkormányzatát a kiegyensúlyozott gazdálkodás, a teljes közműhálózati kiépítettségre való törekvés, az alacsony munkanélküliségi ráta, a teljes alapellátó intézményrendszer, a működő kulturális és sportélet, a fejlett civil társadalom, a városiasodás folyamata által generált településfejlesztés szükségessége és nem utolsó sorban a városban élő polgárok kiszolgálásának igénye késztette arra, hogy csatlakozzon az ASP központhoz. Biatorbágy a Magyar Állam és az Európai Unió jóvoltából az Európai Szociális Alapból száz százalékos mértékű, 8,99 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutott, amely lehetővé tette az ASP szakrendszer eszközeinek beszerzését, a működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítását, az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési szabályzat létrehozását, az önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek, ügytípusi űrlapok kialakítását. A korábban használt önkormányzati szakrendszerek átalakításához, az új rendszer bevezetéséhez, használatának elsajátításához, biztonságos működtetéséhez részben külső szakértőkre, oktatókra, részben belső erőforrásokra volt szükség. Az ASP rendszerhez történő csatlakozás során megtörtént a kialakításra kerülő szolgáltatások működésének tesztelése és ellenőrzése. Eredmény: a migrációban érintett ügytípusok terén a felhasználói tesztelések sikeres működést mutattak, így a rendszer élesítése megtörtént.