Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása

A pályázat célja:

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőfokú Tudományos dolgozatok Támogatása (FTT) címen támogatni kívánja a település felsőoktatási intézményben tanuló diákjait, tudományos munkájukban. A támogatás fedezetét a mindenkori költségvetés biztosítja. Ezen cél elérésére az önkormányzat pályázatot hirdet szakdolgozatok, diplomamunkák, és tanulmányi verseny pályamunkák támogatására.

A pályázat részletei:

 • Pályázati témák:

A pályázatban szakdolgozat, diplomamunka megírásához szükséges kutatásokra, országos tanulmányi versenyeken szereplő pályamunkákra, és a hozzájuk tartozó kutatásokra nyújtható be pályázati anyag. A pályázatra csak olyan dolgozatot lehet benyújtani, amely valamilyen önálló új szemléletet, vagy kutatási alap ötletet dolgoz fel.

 • Pályázók köre:

A pályázaton biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél fiatalabb, felsőfokú tanulmányokat folytató, vagy doktori iskolában tanulók indulhatnak.

 • Elszámolható költségek köre, mértéke

A szakdolgozat, diplomamunka, pályamunka megírásához szükséges kutatás kiadásai, adminisztrációs díjak, (pl. fénymásolás, nyomatás, kötés), valamint eszközök (a teljes támogatás max. 50%). A pályázaton egy fő egyszerre maximum 50.000 Ft összegben pályázhat.

 • Értékelési szempontok:

Az értékelésnél előnyt élveznek.

 1. Korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmények.
 2. olyan dolgozat, aminek biatorbágyi vonatkozású a témája
 • Benyújtandó dokumentumok:
 1. pályázati adatlap
 2. tételes költségvetés terv
 3. dolgozat tematikája, témavázlat
 4. kutatási terv
 5. szerzői hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az elkészült pályamunkát az önkormányzat korlátozás nélkül felhasználhatja, a megjelenő szellemi terméknél az önkormányzatot mint támogatót feltűnteti.
 • A pályázat benyújtásának módja, ideje:

A pályázatokat két körben lehet benyújtani: 2022. 05.02. 16.00 és 2022. október 31. 16.00-ig papír alapon, formanyomtatványon kell benyújtani Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A nyomtatvány letölthető Biatorbágy hivatalos honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

 • A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága véleménye alapján a képviselő-testület bírálja el 2022. 05.31-ig, második körben 2022. november 30 -ig. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati összeg átutalására, kifizetésére a szerződés aláírását követően kerülhet sor.

 • A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási határidő:
 1. Az elkészült tanulmány, munkaanyag bemutatása
 2. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
 3. A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után.
 4. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.
 5. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő. A szöveges és pénzügyi beszámolót is tartalmazó elszámolás határideje: 2023. 01. 31., melyet papír alapon és elektronikus adathordozón (CD/DVD/pendrive) kell benyújtania.
 6. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
 7. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban Tóth Tamás Ifjúsági koordinátor 23 - 310-174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-64, email: toth.tamas@biatorbagy.hu
 8. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati kiírás 2022.128.35 KB
Pályázati adatlap 2022.5.57 MB
Word icon 1.sz melléklet24 KB
Excel icon 2.sz melléklet30.5 KB