Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása 2023

Pályázati kiírás

Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása

A pályázat célja:

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületeFelsőfokú Tudományos dolgozatok Támogatása (FTT) címen támogatni kívánja a település felsőoktatási intézményben tanuló diákjait, tudományos munkájukban. A támogatás fedezetét a mindenkori költségvetés biztosítja. Ezen cél elérésére az önkormányzat pályázatot hirdet szakdolgozatok, diplomamunkák és tanulmányi verseny pályamunkák támogatására.

A pályázat részletei:

I.Pályázati témák:

A pályázatban szakdolgozat, diplomamunka megírásához szükséges kutatásokra, országos tanulmányi versenyeken szereplő pályamunkákra, és a hozzájuk tartozó kutatásokra nyújtható be pályázati anyag. A pályázatra csak olyan dolgozatot lehet benyújtani, amely valamilyen önálló új szemléletet, vagy kutatási alap ötletet dolgoz fel.

II.Pályázók köre:

A pályázaton biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél fiatalabb, felsőfokú tanulmányokat folytató, vagy doktori iskolában tanulók indulhatnak.

III.Elszámolható költségek köre, mértéke

A szakdolgozat, diplomamunka, pályamunka megírásához szükséges kutatás kiadásai, adminisztrációs díjak, (pl. fénymásolás, nyomatás, kötés), valamint eszközök (a teljes támogatás max. 50%). A pályázaton egy fő egyszerre maximum 50.000 Ft összegben pályázhat.                                           

IV.Értékelési szempontok:

Az értékelésnél előnyt élveznek.

 1. Korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmények.
 2. olyan dolgozat, aminek biatorbágyi vonatkozású a témája

V.Benyújtandó dokumentumok:

 1. pályázati adatlap
 2. tételes költségvetés terv
 3. dolgozat tematikája, témavázlat
 4. kutatási terv
 5. szerzői hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az elkészült pályamunkát az önkormányzat korlátozás nélkül felhasználhatja, a megjelenő szellemi terméknél az önkormányzatot, mint támogatót feltűnteti.

VI.A pályázat benyújtásának módja, ideje:

A pályázatokat két körben lehet benyújtani: 2023. 04.28. 14.00 és 2023. október 31. 16.00-ig papír alapon, formanyomtatványon kell benyújtani Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A nyomtatvány letölthető Biatorbágy hivatalos honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

VII.A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága véleménye alapján a képviselő-testület bírálja el 2023. 05.31-ig, második körben 2023. november 30 -ig. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati összeg átutalására, kifizetésére a szerződés aláírását követően kerülhet sor.

VIII.A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási határidő:

 1. Az elkészült tanulmány, munkaanyag bemutatása
 2. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
 3. A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után.
 4. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.
 5. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő. A szöveges és pénzügyi beszámolót is tartalmazó elszámolás határideje: 2024. 02. 15., illetve 2024.09.15. melyet papír alapon kell benyújtania, a mellékelt 1. és 2. számú melléklet alapján.
 6. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
 7. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben, illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban Tóth Tamás Ifjúsági koordinátor 23 - 310-174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-64, email: toth.tamas@biatorbagy.hu
 8. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 
upload
Csatolmány Méret
Pályázati adatlap (5.57 MB) 5.57 MB
1.sz. melléklet (24 KB) 24 KB
2.sz. mellékel (xls) (30.5 KB) 30.5 KB