Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása

A pályázat célja:

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőfokú Tudományos dolgozatok Támogatása (FTT) címen támogatni kívánja a település felsőoktatási intézményben tanuló diákjait, tudományos munkájukban. A támogatás fedezetét a mindenkori költségvetés biztosítja. Ezen cél elérésére az önkormányzat pályázatot hirdet szakdolgozatok, diplomamunkák, és tanulmányi verseny pályamunkák támogatására.

A pályázat részletei:

 • Pályázati témák:

A pályázatban szakdolgozat, diplomamunka megírásához szükséges kutatásokra, országos tanulmányi versenyeken szereplő pályamunkákra, és a hozzájuk tartozó kutatásokra nyújtható be pályázati anyag. A pályázatra csak olyan dolgozatot lehet benyújtani, amely valamilyen önálló új szemléletet, vagy kutatási alap ötletet dolgoz fel.

 • Pályázók köre:

A pályázaton biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél fiatalabb, felsőfokú tanulmányokat folytató, vagy doktori iskolában tanulók indulhatnak.

 • Elszámolható költségek köre, mértéke

A szakdolgozat, diplomamunka, pályamunka megírásához szükséges kutatás kiadásai, adminisztrációs díjak, (pl. fénymásolás, nyomatás, kötés), valamint eszközök (a teljes támogatás max. 50%). A pályázaton egy fő egyszerre maximum 50.000 Ft összegben pályázhat.

 • Értékelési szempontok:

Az értékelésnél előnyt élveznek.

 1. Korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmények.
 2. olyan dolgozat, aminek biatorbágyi vonatkozású a témája
 • Benyújtandó dokumentumok:
 1. pályázati adatlap
 2. tételes költségvetés terv
 3. dolgozat tematikája, témavázlat
 4. kutatási terv
 5. szerzői hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az elkészült pályamunkát az önkormányzat korlátozás nélkül felhasználhatja, a megjelenő szellemi terméknél az önkormányzatot mint támogatót feltűnteti.
 • A pályázat benyújtásának módja, ideje:
A pályázatokat két körben lehet benyújtani: 2022. 05.02. 16.00 és 2022. október 31. 16.00-ig papír alapon, formanyomtatványon kell benyújtani Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A nyomtatvány letölthető Biatorbágy hivatalos honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
 • A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága véleménye alapján a képviselő-testület bírálja el 2022. 05.31-ig, második körben 2022. november 30 -ig. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati összeg átutalására, kifizetésére a szerződés aláírását követően kerülhet sor.

 • A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási határidő:
 1. Az elkészült tanulmány, munkaanyag bemutatása
 2. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
 3. A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után.
 4. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.
 5. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő. A szöveges és pénzügyi beszámolót is tartalmazó elszámolás határideje: 2023. 01. 31., melyet papír alapon és elektronikus adathordozón (CD/DVD/pendrive) kell benyújtania.
 6. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
 7. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban Tóth Tamás Ifjúsági koordinátor 23 - 310-174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-64, email: toth.tamas@biatorbagy.hu
 8. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
upload
Csatolmány Méret
Pályázati kiírás 2022. (128.35 KB) 128.35 KB
Pályázati adatlap 2022. (5.57 MB) 5.57 MB
1.sz melléklet (24 KB) 24 KB
2.sz melléklet (30.5 KB) 30.5 KB