Grafikai pályázat Biatorbágy helyi értékeinek megjelöléséről

országos, nyilvános
GRAFIKAI PÁLYÁZAT
BIATORBÁGY HELYI ÉRTÉKEINEK MEGJELÖLÉSÉRE

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS

Biatorbágy város helyi értékvédelmi rendeletének megfelelően a helyi értékeket meg kívánja jelölni tájékoztatás és tudományos ismeretterjesztés céljából.
A város épített és természeti környezetében található, országos és helyi jelentőségű épületeket, környezeti elemeket és tárgyakat jól felismerhető, egységes rendszerbe foglalt, művészi megfogalmazású jelekkelkívánja ellátni.

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Biatorbágyi Város Önkormányzata
Értéktár Bizottsága
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2./a

PÁLYÁZAT BONYOLÍTÓJA

Juhász Ferenc Művelődési Központ
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 1.
Fülöp Melinda igazgató-helyettes

PÁLYÁZÓK KÖRE

a pályázati eljárás nyílt, azon bárki részt vehet egyénileg vagy csoportosan. Csoportos pályázat esetén az alkotócsoport egy tagjával, mint kijelölt, felhatalmazott képviselővel tartja a kiíró a kapcsolatot.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • egy pályázó legfeljebb 1 pályaművet nyújthat be
 • nevezési díj nincs
 • a pályázat egyfordulós

A TERVEZÉSI FELADAT:

olyan jól felismerhető, karakteres, egységes jelrendszer kidolgozása, mely a különböző léptékű és karakterű helyi értékek megjelölésére alkalmas.

A tervezett megjelölést 3 konkrét példán keresztül kérjük bemutatni:

1. SZENT KERESZT-TEMPLOM XII.-XIII. század

a középkori Bia falu temploma
védettségi fok: műemlék
QR-kód:https://ertektar-biatorbagy.hu/epitett-kornyezet/szent-kereszt-templom-romja/
építési periódusok grafikus ábrázolása 

2. HANTAI-HÁZ

védettségi fok: helyi védelem
Hantai Simon (SimonHantaï) festőművész szülői háza
QR-kód: https://ertektar-biatorbagy.hu/kulturalis-orokseg/hantai-simon/

3. MADÁR-FORRÁS (ÉDESVÍZ-FORRÁS)

QR-kód: https://ertektar-biatorbagy.hu/termeszeti-kornyezet/forras-es-volgye/

A megjelölés általános leírása

 • A tervezett megjelölésnek minden esetben tartalmaznia kell a helyi érték megnevezését (például: NÉPI LAKÓHÁZ vagy SZENT KERESZT-TEMPLOM)
 • Az értékek megjelölésének utalnia kell arra, hogy a helyi érték melyik kategóriába tartozik (országos jelentőségű műemlék, helyi védettségű érték vagy helyi érték)
 • A megjelölésen el kell helyezni az ÉRTÉKTÁR https://ertektar-biatorbagy.hu/ megfelelő oldalára mutató QR-kódot
 • A megjelölési jel alakja, mérete, anyaga tervezési feladat. Fontos, hogy a jelet meglévő felületre (például épület homlokzatára) és önálló, egyedi vagy előregyártott tartószerkezeten is el lehessen helyezni.

Beadandó munkarészek, dokumentumok:

ApályaművetJPG/PDF formátumban, A/3 méretben kinyomtatható minőségben kell benyújtani.

Tartalma:

 • az értékmegjelölési pályázat tervei a megértéshez szükséges számban és léptékben
 • távlati képek az elhelyezett jelről (a https://drive.google.com/drive/folders/1RsagYxbvNtBmWTBdd3zsbiGiz3IibT8d... címen található fotók felhasználásával)
  rövid szöveges ismertetés
 • pályázó neve, címe, elérhetősége
 • nyilatkozat a szerzői jogokról (a nyomtatvány letölthető a pályázati kiírás mellékleteként)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK:

 • vizuális megjelenés
 • egyediség
 • igényesség
 • időtállóság
 • könnyű értelmezhetőség
 • történeti és kortárs környezetben is meg tudjon jelenni
 • egyszerű elhelyezhetőség
 • a feltételezhetően lehető legjobb ár-érték arány

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA:

2021. március 31. (szerda), 24 óráig

info@ertektar-biatorbagy.hu e-mail címre, „grafikai pályázat” tárgy megjelölésével. A nagyméretű képek megküldéséhez nagyfájl küldő szolgáltatás használatát javasoljuk.

A PÁLYÁZAT BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA:

Kovács Krisztina építész, műemlékvédelmi szakmérnök
Szabadics Anita tájépítész
Horváth Imre, fotós, helytörténész
a MAFOSZ elnöke, az Értéktár Bizottság tagja
Lelkes Péter DLA habil. designer
az MMA rendes tagja, az Értéktár Bizottság tagja
Rumi Imre építész
Biatorbágy Város főépítésze

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK TERVEZETT HATÁRIDEJE:

2021. április 15.

Adöntésről a nyertes pályázók értesítést kapnak, a nyertes pályázók nevét – a pályázók beleegyezése esetén – a www.biatorbagy.hu és a www.jfmk.huhonlapokon is közzé tesszük.
Ha az egészségügyi helyzet lehetővé teszi, az eredményhirdetést és a pályaművekből rendezett kiállítást a JFMK-ban tartjuk.

A NYERTES PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA, ELISMERÉSE:

A pályaművek díjazására 250.000 Ft áll rendelkezésre, melyet a Bíráló Bizottság döntésének megfelelően oszt ki.
A legmagasabb díj összege 150.000 Ft-nál nagyobb, a legkisebb díj összege 50.000 ft-nál kisebb nem lehet.

A döntést követően az Értéktár Bizottság felkéri Biatorbágy Város Önkormányzatát, hogy vegye fel a nyertes pályázókkal a kapcsolatot, a megadott elérhetőségeken.

A díj kifizetésének feltétele, a nyertes pályaművek átadása megfelelő minőségű psd és/vagy vektoros (ai) formátumban.

ÉRVÉNYTELEN AZ A PÁLYÁZAT:

amelyet határidőn túl nyújtottak be,
amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
amely nem valós adatokat tartalmaz,
amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázó vállalja és nyilatkozik arról, hogy a pályamunkák elkészítése során más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyag saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat a pályázó köteles visszafizetni.

A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja és azt tetszés szerint módosíthatja.

A pályázat kiírója a nyertes, díjazott pályázatok felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázatok anyagát,a pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat – indokolás nélkül történő – eredménytelennek nyilvánítására!

Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati kiírás478.04 KB
Nyilatkozat a szerzői jogokról13.32 KB