Ifjúsági Tehetséggondozási Alap

A pályázat célja:

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ifjúsági Tehetséggondozási Alapot (ITA) hoz létre, melynek összegét a mindenkori költségvetés tartalmazza. Az önkormányzat pályázatot hirdet a sport, a tudományos élet a zene és az egyéb művészeti területeken kiemelkedően alkotó személyek, valamint biatorbágyi taggal működő zenekarok, művészeti csoportok részére. Ezzel kívánja gazdagítani Biatorbágy kulturális értékeit, színesíteni a kulturális és sportéletet.

A pályázat részletei:

 • Pályázati témák/támogatási program tartalma:

Pályázatot az alább megjelölt témákban lehet beadni:

 1. Sport: sportfelszerélés, versenyeztetés, versenyre való felkészülés
 2. Tudomány: az iskolai kereteken kívüli kutatás, tudományos megjelenések, ahhoz tartozó kutatások támogatása, szellemi termékek előállítása
 3. Művészet, Zene: próbaterem-bérlés költségeire, koncertszervezés és lebonyolítás költségeire, koncerttechnika bérlésének költségeire, hangfelvételek készítésének költségeire, videoklip készítésének költségeire, minden egyéb művészeti ágban előállítandó szellemi és tárgyi termékek megvalósítására, és azok megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére, rendezvények megszervezésére, azok kellékeinek beszerzésére, alkotóműhely bérleti díjára,
 • Pályázók köre:

A pályázati kiírás I/1 pontjában megjelölt témában, biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél fiatalabb, kiemelkedő sport teljesítményt nyújtó személyek.

A pályázati kiírás I/2 pontjában megjelölt témában, biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél fiatalabb, a megjelölt területeken kiemelkedő munkákat felmutató tehetségek pályázhatnak.

 

A pályázati kiírás I/3 pontjában megjelölt témában olyan zenekarok pályázhatnak, olyan zenekarok pályázhatnak, amelynek valamely tagja biatorbágyi lakcímmel rendelkezik és 35 évnél fiatalabb, illetve 35 évnél fiatalabb biatorbágyi lakcímmel rendelkező személy, aki a zeneművészet vagy művészeti területen már kiemelkedő eredményeket elért személy, vagy olyan csoport, akik a zenén kívüli művészeti területen alkotnak (színházi társulat, tánccsoport, képzőművészeti csoport), és legalább fele biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél fiatalabb tagot tudnak soraikban.

A pályázat benyújtásának feltétele legalább egy önállóan megszervezett fellépés, vagy legalább egy alkalommal városi rendezvényen való fellépés. A jelen veszélyhelyzetre való tekintettel a fellépést a fennálló korlátozásoknak megfelelően, vagy az online térben kell megrendezni

A pályázaton indulásnak feltétele, hogy a 2020. évben is nyertes pályázók, a pályázatukról a beszámolót és elszámolást elkészítsék és beadják a pályázat előtt.

 • Elszámolható költségek köre, mértéke

Pályázati altéma

támogatás mértéke

sport

maximum 300.000   Ft, ebből eszköz max. 20%

tudomány

maximum 100.000 Ft

zene, művészet

maximum 500.000 Ft, a következő elosztásban:

 1. koncertek, fellépések támogatása: ingyenes rendezvényekre alkalmanként bruttó 120.000 Ft-ig, (terembérlés, eszközbérlés, előadói tevékenység, hirdetés).
 2. fizetős rendezvényekre bruttó 60.000 ezer Ft-ig (terembérlés, eszközbérlés, előadói tevékenység, hirdetés).
 3. próbahely bérlésének támogatása zenekarokként maximum bruttó 10.000 Ft/hó erejéig, illetve alkotóműhely bérlésére 10.000 Ft/hó
 4. hangfelvétel készítésének támogatása zenekarokként maximum 100.000 Ft.
 5. videoklip készítés, vagy bemutatkozó videó készítése 100.000 Ft.
 6. Eszköz beszerzés támogatására max. 100.00 Ft.

Egy pályázó mindhárom célra benyújthat támogatási kérelmet.

 • Értékelési szempontok:

Az értékelésnél előnyt élveznek.

 1. Sport altémában azok a sportolók, akiknek országos, nemzetközi eredményeik vannak. Nemzetközi, világversenyekre készülnek.
 2. Tudomány altémában azon személyek, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, doktori címet szereztek, tanulmányi és tudományos versenyeken eredményt értek el.
 3. Azok a zenészek, zenekarok, akik tehetségkutató versenyeken eredményt értek el, vagy már díjazásban részesültek.
 4. Művészet területén azon személyek, akiknek korábbi műveik elismerő díjban részesültek, vagy saját kiállítással rendelkeztek. Azok a tánccsoportok, akik országos vagy nemzetközi versenyeken eredményeket értek el. Azok a művészeti csoportok, akik országos, vagy nemzetközi díjazásban, elismerésben, fokozatban részesültek.
 • Benyújtandó dokumentumok:

Sport

 • pályázati adatlap
 • részletes költségvetési terv
 • eredményeket igazoló dokumentumok
 • nyilatkozat arról, hogy Biatorbágy Város Önkormányzatát, mint támogatót a vele készült anyagokban feltünteti

Tudomány

 • pályázati adatlap
 • részletes költségvetési terv
 • tudományos eredmények igazolása
 • végzettséget igazoló dokumentumok
 • kutatás esetén részletes kutatási terv
 • nyilatkozat arról, hogy Biatorbágy Város Önkormányzatát, mint támogatót feltünteti a projektcél megvalósítása során.

Művészet, zene

 • pályázati adatlap
 • részletes költségvetési terv
 • eredményeket igazoló dokumentumok
 • nyilatkozat, hogy a támogatott évben részt vállal Biatorbágy kulturális életében
 • hangfelvétel vagy videoklip készítése vagy koncertszervezés esetén bemutatkozó anyag
 • nyilatkozat arról, hogy Biatorbágy Város Önkormányzatát, mint támogatót feltünteti a projektcél megvalósítása során
 1. Kizáró okok:

A 2021-es civil pályázaton nyertes csoportok ezen a pályázaton nem indulhatnak.

 • A pályázat benyújtásának módja, ideje:

A pályázatokat papír alapon, formanyomtatványon és digitális formában adathordozón (cd/pendrive) zárt borítékban kell benyújtani Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 2021. 04.30.14.00 és 2021. 09.30-án 16:00 óráig. A nyomtatvány letölthető Biatorbágy hivatalos honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. Amennyiben a határidő munkaszüneti napra esik, abban az esetben a beadási határidő a következő munkanap.

 • A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága véleménye alapján a képviselő-testület bírálja el 2021. 05.31-ig és 2021. 10. 30-ig. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati összeg átutalására, kifizetésére a szerződés aláírását követően kerülhet sor.

 • A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási határidő:
 1. Tudományos munka esetén az elkészült tanulmány, munkaanyag bemutatása.
 2. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
 3. A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után.
 4. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.
 5. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő. A szöveges és pénzügyi beszámolót is tartalmazó elszámolás határideje: 2022. 08. 31., melyet papír alapon és elektronikus adathordozón (CD/DVD/pendrive) kell benyújtania.
 6. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
 7. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban Tóth Tamás Ifjúsági koordinátor 23 - 310-174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-64, email: toth.tamas@biatorbagy.hu
 8. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati kiírás 2021.119.55 KB
Pályázati adatlap 2021.5.57 MB