Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmány készül. Jogszabályokban megállapított feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője a kérelem benyújtását követően 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

Az eljárás jogi alapja:

  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
  • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,
  • Biatorbágy Város Képviselő-testülete 8/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  • a „Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez” nyomtatvány kitöltve,
  • a kérelmező és a vele közös háztartásban élők - a kérelem benyújtását megelőző havi - nettó jövedelmét igazoló dokumentumok (pl. munkabér, családi pótlék, gyed, tartásdíj, táppénz, nyugdíj, álláskeresési támogatás stb.),
  • a gyermek(ek) óvoda-, illetve iskolalátogatási igazolása.

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes.

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Biatorbágy Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
30 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
Év közben bármikor benyújtható.
 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/249
veghne.etelka@biatorbagy.hu
Letölthető nyomtatványok