Településfejlesztési koncepció elkészítését megalapozó gazdasági helyzetelemzés és jövőkép

A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. A stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni kohéziós politika – azaz, a különböző régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentését és a leghátrányosabb helyzetű régiók felzárkóztatását célzó európai szintű politika – ösztönözni kívánja az integrált várospolitika alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy a fenntartható városfejlődés érdekében olyan integrált stratégiákra van szükség, melyek célul tűzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését. A „Településfejlesztési koncepció elkészítését megalapozó gazdasági helyzetelemzés és jövőkép – Biatorbágy” c. dokumentum célkitűzése volt, hogy a helyi értékekre – a valóságos „önerőre” – alapozott tudásalapú gazdaságfejlesztés koncepciójával, annak szervezeti és közösségfejlesztési javaslataival előkészítse mind az uniós, mind más forrásbevonás lehetőségét.

Csatolt fájlMéret
PDF icon Településfejlesztési koncepció elkészítését megalapozó gazdasági helyzetelemzés és jövőkép4.62 MB