Országgyűlési választás 2018

Tartalmi bekezdések

Tisztelt Biatorbágyi Választópolgárok!

Dr. Áder János Magyarország köztársasági elnöke 2/2018. (I.11.) KE határozatában az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választását 2018. április 8. napjára (vasárnapra) tűzte ki.
A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet, az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása egyfordulós lesz, szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
A választáson csak a névjegyzékben szereplő választópolgár szavazhat.

Az okmányirodák nyitvatartásával kapcsolatos információk.

I. Tájékoztató a magyarországi lakcímmel rendelkező választóknak

 • a névjegyzék tartalmazza a legkésőbb 2018. február 9. napjáig a névjegyzékben szereplő minden választójoggal rendelkező, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait. A névjegyzékben szereplők értesítési címükre, ennek hiányában lakcímükre 2018. február 19. napjáig kapnak értesítőt a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítő tartalmazza majd többek között azt a szavazókört, szavazóhelyiség címét, ahol a választás napján szavazhat. Ezt követően a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről a helyi választási iroda küld értesítőt, illetve amennyiben az értesítőt nem kapja meg vagy elvész – új értesítő is innen igényelhető.
 • a szavazás napján a lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár, ha:
  • Magyarország területén kíván szavazni 2018 április 6. napján 16 óráig a helyi választási irodához megérkezett átjelentkezésre irányuló kérelemmel
  • külföldön kíván szavazni 2018. március 31. napján 16 óráig a helyi választási irodához megérkezett külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemmel

kérheti lakcíme szerinti névjegyzékből való törlését és az általa megjelölt település vagy külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.
Kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok nyújthatnak be átjelentkezési, illetve külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet!

 • a választópolgár 2018. március 23. napján 16.00 óráig megérkezett kérheti, valamint azt, hogy az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepeljen nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
 • a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar vagy külföldi választópolgár a választásoktól függetlenül, folyamatosan nyilatkozhat személyes adatai kiadásának tiltásával vagy annak feloldásával kapcsolatban; Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
 • fogyatékossággal élő választópolgárként 2018. március 29. napján 16 óráig az alábbi választási segítségeket igényelheti:
  • Braille-írással készült értesítő megküldése,
  • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
  • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
 • mozgóurnát a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár 2018. április 6. napján 16 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz megérkezett - a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, valamint a mozgóurna igénylés okát tartalmazó kérelemben igényelhet.

II. Tájékoztató a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak (levélben szavazó választópolgárok)

A Magyarország határain kívül élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező nagykorú magyar állampolgárok is élhetnek választójogukkal:

 • az országgyűlési képviselők választásán pártlistákra szavazhatnak, és jelöltként is indulhatnak,

Ahhoz azonban, hogy választójogukkal élni tudjanak, a Nemzeti Választási Iroda általi névjegyzékbe vétel, regisztráció szükséges. Részvétele érdekében névjegyzékbe vételét (regisztrációját), illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2018. március 24-én 16.00 óráig kérheti. A külhoni választópolgárok névjegyzékbe vett személyes adatai nem adhatók ki, azokat csak a Nemzeti Választási Bizottság tagjai (választottak és delegáltak egyaránt) tekinthetik meg, de másolatot, feljegyzést ők sem készíthetnek.

III. A választáson résztvevők ajánlásáról:

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

 • az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig kell bejelenteni.
 • az országos listát legkésőbb 2018. március 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

A választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.

A választásokkal kapcsolatban felhívom továbbá figyelmét arra, hogy a Ve. 79. (2) bekezdése szerint: „A választás kitűzésétől a szavazás napjáig - azaz 2018. április 8-ig – nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.”

Részletes tájékoztatásért, vagy a kérelemnyomtatványokért forduljon bizalommal a Biatorbágy Polgármesteri Hivatalában (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) működő Helyi Választási Irodához vagy amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval a kérelmeket online is benyújthatja http://www.valasztas.hu/ internetes oldalon.

 

Kelt: Biatorbágy, 2018. január 26.
 

dr. Kovács András s.k.

helyi választási iroda vezető

A helyi választási iroda elérhetőségei:
Telefon: 23/310-174 242. mellék
E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu
Fax: 23/310-135