Határozatok

Cím Letöltés
36/2014. (III.13.) önkormányzati határozata A KMOP-5.2.1/B-09-2f számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel összefüggő kérdésekről Letöltés (106.77 KB)
37/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Az önkormányzat tevékenységének lakossági megítéléséről szóló tájékoztatóról Letöltés (1.44 MB)
38/2014. (III.27.) önkormányzati határozata A Biatorbágy területén működő civil szervezetek együttműködési megállapodás alapján történő 2014. évi támogatásáról Letöltés (80.8 KB)
39/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Egyes biatorbágyi művészeti csoportok művészeti vezetése személyi feltételeinek biztosításáról Letöltés (77.07 KB)
40/2014. (III.27.) önkormányzati határozata A Rákóczi Szövetség megkeresése alapján alistáli első osztályos tanulók támogatásáról Letöltés (76.37 KB)
41/2014. (III.27.) önkormányzati határozata A Torbágyi Katolikus Egyházközség zarándokútjának támogatásáról Letöltés (74.4 KB)
42/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Chemez Farkas csíksomlyói zarándokútjának támogatásáról Letöltés (75.43 KB)
43/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Zentai Ágnes kérelmének támogatásáról Letöltés (75.35 KB)
44/2014. (III.27.) önkormányzati határozata A Biatorbágyon működő civil szervezetek pályázat útján történő 2014. évi támogatásáról Letöltés (292.65 KB)
45/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Biai Katolikus Egyházközség zarándokútjának támogatásáról Letöltés (122.04 KB)
46/2014. (III.27.) önkormányzati határozata A Biatorbágyi Faluház alapító okiratának módosításáról Letöltés (350.38 KB)
47/2014. (III.27.) önkormányzati határozata A Biatorbágyi Faluház alapító okiratának módosításáról Letöltés (266.13 KB)
48/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Pályázat benyújtása labdarúgó pálya építésére Letöltés (124.03 KB)
49/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési tervéről Letöltés (245.93 KB)
50/2014. (III.27.) önkormányzati határozata A Biatorbágy, 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi előszerződésről Letöltés (378 KB)
51/2014. (III.27.) önkormányzati határozata A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról Letöltés (855.04 KB)
52/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Felterjesztés az állami tulajdonú és kezelésű utakkal kapcsolatban (Biatorbágy Város Képviselő- testülete 34/2014. (II.27.) önkormányzati határozatának kiegészítéséről) Letöltés (238.64 KB)
53/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Beszámoló a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2013. évi munkájáról Letöltés (75.21 KB)
54/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Beszámoló az Oktatási Bizottság 2013. évi munkájáról Letöltés (74.23 KB)
55/2014. (III.27.) önkormányzati határozata A 2014. évi útfelújításokról Letöltés (164.62 KB)
56/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Letöltés (81.91 KB)
57/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás elbírálásáról Letöltés (110.32 KB)
58/2014. (III.27.) önkormányzati határozata Dr. Meisels Erzsébet fogorvosi-praxisértékesítési kérelméről Letöltés (144.99 KB)