Vásárok, piacok, bevásárlóközpontok működésével kapcsolatos engedélyek

Az eljárás jogi alapja:

 • a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Illetékességi terület:
Biatorbágy város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

Vásár, piac üzemeltetési engedély benyújtása esetén:

 • kérelem nyomtatvány
 • a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterület méretarányos helyszínrajza az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;
 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat,
 • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

Bevásárlóközpont üzemeltetés bejelentése esetén:

 • bejelentő nyomtatvány,
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Eljárási illetékek:
3.000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni

Eljárás megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Biatorbágy Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
15 nap

Eljáró hatóság:
Biatorbágy Város Jegyzője

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tevékenység megkezdését megelőzően.

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
+36 70 797 9144, +36 23 310 174/260
oberle.natasa@biatorbagy.hu