Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

2011. március 16-án lépett hatályba a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet). A rendelet hatálya az egyidejűleg bármikor legalább háromszáz főt meghaladó, azaz tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, illetve helyiségben tartott alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, valamint az ezer főt meghaladó létszámmal megrendezett szabadtéri eseményekre terjed ki.

Rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.

Alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb 20 egymást követő napon megtartott rendezvény.

2011. június 14-étől zenés, táncos rendezvényt (a továbbiakban: rendezvény) csak a jegyző által kiadott rendezvénytartási engedély birtokában lehet megtartani.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.08.) Korm. rendelet. A rendeletet nem kell alkalmazni:

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Az esemény biztosítását a helyszín jellegzetességeihez és befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.

A rendezvény szervezője a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti - áll a rendeletben.

Az eljárás jogi alapja:
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.08.) Korm. rendelet

Illetékességi terület:
Biatorbágy város közigazgatási területén lévő üzlet.

Benyújtandó dokumentumok:
A kérelemhez formanyomtatvány használata kötelező. A kérelmet a rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelő adatokkal kell kitölteni. Csatolandó mellékletek:
1.Épület használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat, ha nem a tulajdonos a kérelmező:
- bérleti szerződés,
- befogadó nyilatkozat,
- haszonélvező hozzájárulása,
- közös tulajdonban álló üzlet esetén a tulajdonostársak hozzájárulása
2. Biztonsági terv
3. Tűzvédelmi szabályzat (amennyiben külön jogszabály kötelezővé teszi)
4. Építészeti-műszaki dokumentáció 2 példányban, tervezői nyilatkozat (építésügyi hatóság közreműködéséhez szükséges)
5. a zenés, táncos rendezvénynek helyet adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá az annak alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
6. a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot.

Eljárási illetékek:
3000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Biatorbágy Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
20 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tevékenység megkezdését megelőzően.
 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
+36 70 797 9144, +36 23 310 174/260
oberle.natasa@biatorbagy.hu
Letölthető nyomtatványok