Képviselő-testületi ülés 2017.05.25.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 25-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1.) Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi munkájáról
a) A Budakörnyéki Közterület Felügyelet 2016. évi beszámolójáról
Előadó: Polgármester 
2.) Forgalmi rend módosításokról (tanulmánytervek elfogadása: Kolozsvári u., Karinthy u., Kálvin tér)
Előadó: Polgármester
3.) Biatorbágy 7724/66 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telepítési tanulmánytervről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
4.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ épületének belső átalakításával kapcsolatos kérdésekről
Előadó: Polgármester
5.) Biatorbágy 7702/51 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 379 m3/nap szennyvíz befogadására kezdeményezett háromoldalú megállapodásról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
6.) Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
7.) Juhász Ferenc Művelődési Központ nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: Polgármester
8.) A Karikó János Könyvtár nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: Polgármester
9.) A Karikó János Könyvtár könyvtári területének bővítéséről
Előadó: Polgármester
10.) A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről (Néptánc tanszak viselettárának bővítése)
Előadó: Polgármester
11.) A biai alapellátás decentrum hosszú távú fejlesztésére vonatkozó koncepcióról- a) Körzeti orvosi rendelő fejlesztési tanulmányterv készítéséről
Előadó: Polgármester
12.) Óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról
Előadó: Polgármester
13.) Az Érdi Tankerülettel kötendő megállapodásról
Előadó: Polgármester
14.) A „Beszélj úgy program”-mal kapcsolatos kérdésekről
Előadó: polgármester
15.) Szily kastély alagsor megerősítés költségvetés módosításáról
Előadó: Polgármester
16.) A Sándor-Metternich Kastély TSZ szárnyán belüli iskolaudvar rendezéséről
Előadó: Polgármester
17.) A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet módosításáról (az üzemképtelen járművekkel kapcsolatos szabályozás pontosításáról)
Előadó: Polgármester
18.) A Kormányablak kialakításával összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
19.) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Előadó: Polgármester 
20.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Polgármester
21.) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről módosításáról – Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda költségvetésének módosításáról
Előadó: Polgármester
22.) Tájékoztatások, javaslatok
23.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
24.) A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatói pályázatainak véleményezéséről – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
25.) Javaslattétel "Biatorbágyért" kitüntetés adományozására – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
26.) Javaslattétel "Biatorbágy Városáért Életműdíj" kitüntetés adományozására – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
27.) Javaslattétel "Török Henrik Pedagógus Díj" adományozására – Zárt ülés
Előadó: Polgármeste
28.) Javaslattétel "Geréby Imre Köztisztviselői Díj" adományozására – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
29.) Beszámoló a Biatorbágy Város Önkormányzata által átruházott az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása ügyében hozott döntésekről – Zárt ülés
30.) Nagy utca 58. szám alatti ingatlan megvásárlásáról – Zárt ülés
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2017. május 19.

Tarjáni István s.k.
polgármester

2017.05.25 15:00
Europe/Budapest