Képviselő-testületi ülés 2018.09.27.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet módosításáról Támogató Szolgálat igénybevételével kapcsolatos rendelkezések módosításáról
Előadó: Polgármester
2.) Kolozsvári utcai sportpálya használati rendjének módosításáról
Előadó: Polgármester
3.) Budapest-Balaton kerékpáros útvonal terveiről
Előadó: Polgármester
4.) Településképi rendelet elfogadásáról
Előadó: Polgármester
5.) HÉSZ felülvizsgálatának eljárási rendjéről
Előadó: Polgármester
6.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezéséről
Előadó: Polgármester
7.) Torbágyi temető ravatalozójának rehabilitációjáról
Előadó: Polgármester
8.) Temetői rendelet felülvizsgálata
Előadó: Polgármester
9.) A Biatorbágyi Értéktár Bizottság I. féléves beszámolójáról
Előadó: Polgármester
10.) Az Egészséges Budapest Programban elnyert támogatással összefüggő együttműködési megállapodásról
Előadó: Polgármester
11.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2019. évi csatlakozásról
Előadó: Polgármester
12.) A tanévkezdés tapasztalatairól
Előadó: Polgármester
13.) A német nyelvű helységnévtáblák kihelyezéséről
Előadó: Polgármester
14.) Rákóczi Szövetség beiratkozási programjáról
Előadó: Polgármester
15.) Beépítésre nem szánt területek felzárkóztatásáról
Előadó: Polgármester
16.) Csokonai utcai ingatlan felajánlásról
Előadó: Polgármester
17.) Városközpont – helyi piac telekalakításáról
Előadó: Polgármester
18.) Buszvárakozó helyek kialakításáról
Előadó: Polgármester
19.) A kátyúzási keret felhasználásáról
Előadó: Polgármester
20.) Völgyhíd TV stúdió elhelyezési kérelméről
Előadó: Polgármester
21.) Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjáról az iharosi sportpályára – kapcsolódó úttámfal és közműépítési feladatokról
Előadó: Polgármester
22.) A 2019-2033-as időszakra vonatkozó Víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
23.) Biatorbágy Szabadidős - Egészség Sportpark megvalósításáról szóló konzorciumi megállapodásról
Előadó: Polgármester
24.) Önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Polgármester
25.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
26.) Tájékoztatások, javaslatok
27.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
28.) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre – ZÁRT
Előadó: Polgármester 
29.) A „Dévay utcai óvoda-épület tetőfelújítása és szigetelése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
30.) A lakáscélú helyi támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2018. szeptember 21.

Tarjáni István
Polgármester
      

2018-09-27 15:00
Csatolt fájlMéret
ZIP icon Összes letöltése (zip)172.7 MB