Képviselő-testületi ülés 2019.01.31.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 31-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.)

A Településrendezési Eszközök módosítására vonatkozó Partnerségi Egyeztetés lezárásáról

Előadó: Polgármester

2.) A 2019. évi lisztérzékenység szűréséről
Előadó: Polgármester
3.) Beszámoló a bizottságok 2018. évi munkájáról
Előadó: Polgármester
4.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: Polgármester
5.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
6.) Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
7.) A Gólyafészek Bölcsőde és a Benedek Elek Óvoda 2019. évi nyári zárva tartásáról
Előadó: Polgármester
8.) A Baumann Dental és Marketing Kft feladat-ellátási szerződésének módosításáról
Előadó: Polgármester
9.) Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjének megbízásáráról
Előadó: Polgármester
10.) A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola feladat ellátási helyéül szolgáló ingatlan és a feladatellátást szolgáló vagyon Német Nemzetiségi Önkormányzat részére történő ingyenes használatba adásáról
Előadó: Polgármester
11.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint Biatorbágy Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
12.) A Czuczor Gergely Tagiskola közüzemi számláival kapcsolatos támogatásról
Előadó: Polgármester
13.) A 2019. évi civil pályázat kiírásáról
Előadó: Polgármester
14.) A 2019. évi köznevelési pályázat kiírásáról
Előadó: Polgármester
15.) A polgármester 2019. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról és a polgármester 2019. évi cafeteria összegéről
Előadó: Polgármester, Jegyző
16.) A polgármesteri hivatalban 2019. évben igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről
Előadó: Polgármester
17.) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról
Előadó: Polgármester
18.) A Biatorbágy 379 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról
Előadó: Polgármester
19.) Biatorbágy 771/11 hrsz-ú magánút elnevezési kérelméről
Előadó: Polgármester
20.) Biatorbágy 1288/2 hrsz-ú közút elnevezéséről
Előadó: Polgármester
21.) A „Vállalkozási Szerződés Biatorbágy, Ohmüllner Márton Sétány menti sportpark és játszótér kialakításához szükséges építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozóan” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, és új eljárás kiírásáról
Előadó: Polgármester
22.) Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolásáról pályázaton való indulásról
Előadó: Polgármester
23.) A felszíni csapadékvíz elvezető létesítmények fejlesztése pályázatról
Előadó: Polgármester
24.) A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra kiírt pályázatról
Előadó: Polgármester
25.) Biatorbágy 7724/62 hrsz-ú ingatlant érintő ESTON International Property Advisors Ltd-vel kötendő településrendezési szerződésről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
26.) Dr. Csath Magdolna nem képviselő bizottsági tag lemondása, és új nem képviselő tag választása a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságba
Előadó: Polgármester
27.) Tájékoztatások, javaslatok
28.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. január 25.

Tarjáni István
Polgármester 

2019.01.31 15:00
Europe/Budapest