Képviselő-testületi ülés 2020.02.27.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 27-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Napirend

1.) Hatályos településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetési lezárása
Előadó: Főépítész
2.) Változtatási tilalom elrendelése a Schulteisz-kanyar területére
Előadó: Főépítész
3.) A LIMITLESS PARK telepítési tanulmánytervéről
Előadó: Főépítész
4.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről
Előadó: Polgármester
5.) A Biatorbágyi Média Kft. 2020. évi üzleti tervéről
Előadó: Polgármester
6.) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről
Előadó: Polgármester
7.) „Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Polgármester
8.) A BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítási kérelméről
Előadó: Polgármester
9.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Polgármester 
10.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi nyári karbantartási programjáról
Előadó: Polgármester
11.) Az Értéktár Bizottság 2020. évi munkatervéről és költségvetéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
12.) A fogorvosi társulás 2020 évi költségvetéséről
Előadó: Polgármester
13.) Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről: vázlatterv benyújtásáról
Előadó: Polgármester
14.) SM kastély udvarán megvalósuló B típusú tornateremről
Előadó: Polgármester
15.) Dr. Vass Miklós Alapítvány kérelméről
Előadó: Polgármester
16.) A Benedek Elek Óvoda 2020. évi beiratkozási időpontjának meghatározásáról
Előadó: Polgármester
17.) Lelkes Márk felajánlásáról
Előadó: Polgármester
18.) Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötendő megállapodásról
Előadó: Polgármester
19.) Boldog Gizella Alapítvány beszámolója a 2019. évi Memoria Café működéséről és a támogatás felhasználásáról és a 2020 évi támogatási kérelméről
Előadó: Polgármester
20.) Az Alzheimer Café működésével kapcsolatos együttműködési megállapodás kérdéséről
Előadó: Polgármester
21.) Előterjesztés Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
22.) Előterjesztés Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
23.) A kitüntetések, cím adományozásáról és adományozásának rendjéről szóló, Biatorbágy Nagyközség képviselő-testülete 3/2001.(04.10.) Ör.sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
24.) Köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet, valamint a fenntartói pótlékról szóló rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
25.) A 2020. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester 
26.) A Biatorbágy, 2011/60 hrsz- ú ingatlan fejlesztéséről
Előadó: Polgármester 
27.) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról
Előadó: Polgármester
28.) Beszámoló az egészségügyi koordinátor 2019. évi munkájáról
Előadó: Alpolgármester
29.) Biatorbágyon működő civil szervezetek 2019. évi támogatási pályázatainak elszámolásáról
Előadó: Polgármester
30.) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2019. évi támogatási pályázatainak elszámolásáról
Előadó: Polgármester
31.) Biatorbágy, 2310/2 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról
Előadó: Polgármester
32.) A Biatorbágy, 9554/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
33.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Előadó: Polgármester
34.) Közbeszerzési Bíráló Bizottsági Tag megválasztásáról (ZÁRT)
Előadó: Polgármester
35.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokra beérkezett anyagokról (ZÁRT)
Előadó: Polgármester
36.) A Biatorbágy, 2065 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérdésekről (ZÁRT)
Előadó: Polgármester
37.) A Biatorbágy, 3676 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat elbírálásáról (ZÁRT)
Előadó: Polgármester
38.) A földhaszonbérleti pályázatok elbírálásáról (ZÁRT)
Előadó: Polgármester
39.) A WIFI4EU pályázatról (ZÁRT)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2020. február 20.

Tarjáni István
polgármester 

02/27/2020 15:00
Europe/Budapest