Egyéb kiadványok

Az önkormányzat a település történelme illetve nagyobb eseményei alkalmával időszaki és eseti kiadványokat jelentet meg. Biatorbágy a kilencvenes évek óta eltelt időszak alatt jelentős gazdasági-társadalmi változáson ment keresztül, melynek megörökítése, feldolgozása, elemzése a jelen folyamatainak megértésének fontos eszköze, de ugyanilyen lényeges szempont az is, hogy az utókor számára értékelhető történeti lenyomatok szülessenek.

A kiadványok jelentős része tehát a jelen történéseit dolgozza fel, illetve a nagyobb változásokat megelőző időszakok elemzése a céljuk, mint például a 2007-es várossá válást megelőző időszak társadalmi-gazdasági folyamatait bemutató Biatorbágy város 1192-1996-2007 című kiadvány.
A kötetek között szerepelnek történeti dokumentációk is, mint a város településközpontjainak rehabilitációjáról szóló színes fénykép- és térkép album, vagy a Szily-kastély és a Sándor-Metternich-kastély építészettörténeti feltárását tartalmazó többkötetes, tudományos értékű munkák, amelyek elsődleges célja, hogy segítsék a műemlékek rehabilitációját.

A kiadványok ingyenesen letölthetők.

Biatorbágy a kezdetektől az önkormányzatiságig – Kalászatok

Dr. Palovics Lajos: A Biatorbágy a kezdetektől az önkormányzatiságig – Kalászatok című kötete a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány gondozásában, Biatorbágy Város Önkormányzatának támogatásával jelent meg 2018. május 5-én.

Biatorbágy Város és Táj kapcsolata

A 2006-ban a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán készült hallgatói mestertervek

A Sándor-Metternich-kastély építészettörténeti kutatása

A Sándor-Metternich-kastély építészettörténeti kutatása és a vizsgálatból készült tudományos dokumentáció Biatorbágy Város Önrkományzata megbízásából készült. Mivel korábban a kastély egyetlen átalakítása során sem készült ilyen jellegű és mélységű tudományos dokumentáció, a tanulmány célja, hogy az országos szintű műemléki védelem alatt álló kastély jövőbeni helyreállításához szakmai alapot, javaslataival hatékony segítséget adjon. Utóbbiakat a dokumentáció készítői szakvélemény jelleggel fogalmazták meg.

Biatorbágy Város 1192-1966-2007

 

Biatorbágy város 1192-1966-2007

Tisztelt Olvasó! Biatorbágy Kedves Barátja!

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke 127/2007. (VI. 29.) KE határozatával 2007. július 1-jétől Biatorbágyot városi rangra emelte.

Az önkormányzati törvény szerint a nagyközségek önkormányzatai akkor kezdeményezhetik a várossá nyilvánítást, ha a városi cím használatát fejlettségük, térségi szerepük indokolja. Biatorbágy 2007. január 31-ig nyújtotta be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz a várossá nyilvánítás kezdeményezésének dokumentációját. (...)

Könyvtártörténet - A biai könyvtár az alapítástól napjainkig

"A rendszerváltó könyvtár - 1990
Már 1989-ben is érezhetõek voltak a közelgõ politikai, társadalmi változások, elkezdõdtek az országos politikai pártok helyi szervezõdései. Évtizedekig nem volt lehetõség a község ügyeibe beleszólni, azt befolyásolni a másként  gondolkozóknak. A politikai változások lehetõséget adtak a különféle pártok megalakulásának, újjászervezõdésekre, a helyi szervezetek életre keltésére, melynek sokszor volt helyszíne a klubkönyvtár."