Elkészült a Kunyik-pince

Elkészült a Kunyik pince

Elkészült a Kunyik-pince tetőszerkezetének és külső homlokzatának felújítása, amelyet az önkormányzat intézmény-felújítási program keretében valósított meg 8.8 millió forintból. A felújítást követően a présház az Ürgehegy egyik figyelemre méltó épületévé vált.

A város képviselő-testülete 2008-ban döntött a pince hasznosításáról, állagmegóvás és Biatorbágy turisztikai előrehaladásának erősítése érdekében. Végül a présház felújítási terve Biatorbágy Város Önkormányzat 2008. évi intézmény-felújítási programjában kapott helyett, amelynek állagmegóvási munkáira 5 millió forintot biztosított az önkormányzat. A forráshiány miatt azonban két ütemben készült el a pince tetőszerkezetének és külső homlokzatának munkái, először a kőfalak újjáépítése történt meg, majd a II. ütemben a tető készült el.
A jelenleg kialakult belső tér további munkálataihoz elengedhetetlen a présház pontos hasznosítási terve. Mind a belső fal, belső padló, gépészet és elektromos vezetékek kialakítása csak a tervek ismeretében készíthetők el úgy, hogy az a pénzek ésszerű felhasználásával történjen.
A Képviselő-testület az elkészült külső felújítások után kívánja az ingatlan üzemeltetési tervét elkészíteni.
A Kunyik pince külső megjelenésével példaként jelenik meg minden pince tulajdonos előtt, hogy miként lehet megőrizni, hasznosítani értékeinket.

 

Kapcsolódó oldal:

2010-04-30