Képviselő-testületi ülés 2018.04.26.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 26-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára
Előadó: Polgármester
2.) Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya környezetére hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítási eljárása során megtartott partnerségi egyeztetés lezárásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
3.) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Polgármester
4.) Beszámoló a Városgondnokság munkájáról
Előadó: Polgármester
5.) A Gólyafészek Bölcsőde 2018. évi önköltség számítási szabályzatának elfogadásáról
Előadó: Polgármester
6.) „Egészséges Budapest Program” pályázathoz való csatlakozásról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
7.) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Polgármester 
8.) A Nemzeti Sportközpontokkal előzetes együttműködési megállapodás a Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítéséről
Előadó: Polgármester
9.) A Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
10.) Önkormányzati intézményi ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciójáról
Előadó: Polgármester
11.) Biatorbágy, Repkény utca területének fejlesztéséről
Előadó: Polgármester
12.) Biatorbágy, 9285/3 hrsz-ú ingatlan művelés ágának megváltoztatásáról
Előadó: Polgármester
13.) Önkormányzati tulajdonban lévő járdák, parkolók építésének sorrendjéről
Előadó: Polgármester
14.) Biatorbágy, 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló 17/2018. számú Kt. határozat javításáról
Előadó: Polgármester
15.) Biatorbágy, Kolozsvári utca 6/a, 7804/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kérelmére, vendéglátó egység megvalósításához szükséges hiányzó parkolóhelyek megváltásáról
Előadó: Polgármester
16.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2007. (05. 03.) Ör. sz. rendelete „A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” módosításáról
Előadó: Polgármester
17.) Biatorbágy, 2756 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról
Előadó: Polgármester
18.) „Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról
Előadó: Polgármester
19.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
20.) Tájékoztatások, javaslatok
21.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
22.) A Defactoring Kft. kérelméről - ZÁRT
Előadó: Polgármester
23.) Fábiánné Pammer Katalin elővásárlási jogával kapcsolatos határozatról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
24.) Biatorbágy, Katalin út (041 hrsz) megvásárlásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
25.) „Fedák József Testnevelési és Sport Díj” adományozásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
26.) Szép Porta Biatorbágyért díj adományozásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2018. április 20.

Tarjáni István
polgármester

 

2018-04-26 15:00
Csatolt fájlMéret
ZIP icon Összes letöltése (zip)25.22 MB